*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
English Me
*

Textbook Instructions

Vydáno dne 22.10.2005

Textbook words

 
act - hrát (předvádět)
BrE
/****/ Přehrát
AmE
/****/ Přehrát

verb - to perform in a play etc.

 
activity - činnost, cvičení (v učebnici)
BrE
/*********/ Přehrát
AmE
/*********/ Přehrát

noun - something that is done, a task in a textbook that should be done

 
adjective - přídavné jméno
BrE
/*********/ Přehrát
AmE
/*********/ Přehrát

noun - a word that describes something (usually a noun)

 
adverb - příslovce
BrE
/*******/ Přehrát
AmE
/********/ Přehrát

noun - a word that tells you how something is done

 
aloud - nahlas
BrE
/******/ Přehrát
AmE
/******/ Přehrát

adverb - in a way that it can be heard

 
answer - odpovědět
BrE
/******/ Přehrát
AmE
/******/ Přehrát

verb - to reply, to say something when somebody asks you a question

article
article - článek
BrE
/********/ Přehrát
AmE
/*********/ Přehrát

noun - a piece of text in a newspaper or magazine

 
ask - zeptat se, ptát se
BrE
/*****/ Přehrát
AmE
/****/ Přehrát

verb - to say something and expect an answer or information

 
box - rámeček (v učebnici apod.)
BrE
/*****/ Přehrát
AmE
/******/ Přehrát

noun - a rectangular shape where something is written

circle
circle - zakroužkovat
BrE
/*******/ Přehrát
AmE
/********/ Přehrát

verb - to draw a circle around something

 
complete - doplnit, dokončit
BrE
/*********/ Přehrát
AmE
/*********/ Přehrát

verb - to make something whole or perfect

 
conversation - konverzace
BrE
/*************/ Přehrát
AmE
/***************/ Přehrát

noun - a talk, exchanging information

 
copy - opisovat, kopírovat
BrE
/*****/ Přehrát
AmE
/******/ Přehrát

verb - to make something to be exactly the same as something else

 
correct - opravit
BrE
/*******/ Přehrát
AmE
/*******/ Přehrát

verb - to find mistakes and make them right

crossword
crossword - křížovka
BrE
/*********/ Přehrát
AmE
/************/ Přehrát

noun - a kind of puzzle in which you have to complete words correctly into square spaces

 
definition - definice
BrE
/**********/ Přehrát
AmE
/**********/ Přehrát

noun - the exact meaning of a word or a phrase

 
exercise - cvičení
BrE
/*********/ Přehrát
AmE
/**********/ Přehrát

noun - an physical or mental activity that you do in order to become better or to keep fit

 
explain - vysvětlit
BrE
/*********/ Přehrát
AmE
/*********/ Přehrát

verb - to say what something means and how it works etc.

 
future - budoucí
BrE
/********/ Přehrát
AmE
/*********/ Přehrát

adjective - that will come

 
grammar - gramatika, mluvnice
BrE
/******/ Přehrát
AmE
/*******/ Přehrát

noun - the rules of a language; the study of the rules of a language

 
heading - nadpis
BrE
/******/ Přehrát
AmE
/******/ Přehrát

noun - a word or phrase that introduces a text or a paragraph

chart
chart - tabulka, graf, diagram, schéma
BrE
/******/ Přehrát
AmE
/*******/ Přehrát

noun - a diagram or a similar kind of drawing that gives you some information

 
check - zkontrolovat, kontrolovat
BrE
/*****/ Přehrát
AmE
/*****/ Přehrát

verb - to see if something is all right

 
in pairs - ve dvojicích
BrE
/*** ****/ Přehrát
AmE
/*******/ Přehrát

adverb - in groups of two people

 
interview - rozhovor
BrE
/*********/ Přehrát
AmE
/*********/ Přehrát

noun - a meeting with a journalist or a possible employer in which a lot of questions are asked

 
look up - vyhledat (ve slovníku apod.)
BrE
/*******/ Přehrát
AmE
/*******/ Přehrát

verb - to find something in a dictionary or directory etc.

 
match - přiřadit, spojit
BrE
/*****/ Přehrát
AmE
/*****/ Přehrát

verb - to connect two things that are suitable for each other

 
meaning - význam, smysl
BrE
/*******/ Přehrát
AmE
/*******/ Přehrát

noun - the idea or sense of something

 
mistake - chyba
BrE
/********/ Přehrát
AmE
/********/ Přehrát

noun - something wrong that you do or think

 
note - poznámka
BrE
/*****/ Přehrát
AmE
/*****/ Přehrát

noun - words that you write down quickly in order to remember them

 
noun - podstatné jméno
BrE
/*****/ Přehrát
AmE
/*****/ Přehrát

noun - a word for a thing, animal, person etc.

 
number - očíslovat
BrE
/******/ Přehrát
AmE
/*******/ Přehrát

verb - to write numbers to show the order in which the things go after one another

 
object - předmět (věty)
BrE
/********/ Přehrát
AmE
/*********/ Přehrát

noun - the part of a sentence that says who or what is affected by the action of the subject

 
paragraph - odstavec
BrE
/**********/ Přehrát
AmE
/*********/ Přehrát

noun - a part of a text made up of several sentences, it starts on a new line

 
passage - pasáž (v textu), úryvek
BrE
/*******/ Přehrát
AmE
/*******/ Přehrát

noun - a piece of a longer text

 
past - uplynulý, minulý
BrE
/******/ Přehrát
AmE
/*****/ Přehrát

adjective - having happened already

 
phrase - fráze, slovní spojení, spojení slov
BrE
/******/ Přehrát
AmE
/******/ Přehrát

noun - a group of words

point
point - ukazovat, ukázat, poukazovat, ukázat prstem
BrE
/******/ Přehrát
AmE
/******/ Přehrát

verb - to use your finger etc. to show where something is

 
preposition - předložka (gram.)
BrE
/************/ Přehrát
AmE
/************/ Přehrát

noun, American English - a word used before a noun etc., such as: on, at, in, about etc.

 
present - přítomný, současný
BrE
/********/ Přehrát
AmE
/********/ Přehrát

adjective - happening or being now, at this time, belonging to the time around now

 
pronounce - vyslovovat
BrE
/*********/ Přehrát
AmE
/*********/ Přehrát

verb - to say written words or letters aloud

 
punctuate - doplnit interpunkci
BrE
/***********/ Přehrát
AmE
/***********/ Přehrát

verb - to decide where sentences end and start etc. and write the correct marks into a text

 
put in order - seřadit, dát do správného pořadí
BrE
/**** *******/ Přehrát
AmE
/*************/ Přehrát

verb - to decide which of the things comes first, which comes second etc.

 
repeat - opakovat (říci znovu)
BrE
/*******/ Přehrát
AmE
/*******/ Přehrát

verb - to say or do something again

 
revision - opakování (učiva)
BrE
/********/ Přehrát
AmE
/********/ Přehrát

noun - reading or studying something you learned before in order to remember it better, e.g. before a test in school, etc.

 
sentence - věta
BrE
/********/ Přehrát
AmE
/********/ Přehrát

noun - a group of words formed into a statement, question, order etc.

 
sound - hláska
BrE
/******/ Přehrát
AmE
/******/ Přehrát

noun - a vowel or a consonant, one of the particles that spoken words consist of

 
speaker - mluvčí
BrE
/*******/ Přehrát
AmE
/********/ Přehrát

noun - a person who speaks, esp. to many people

spell
spell - hláskovat, vyhláskovat
BrE
/*****/ Přehrát
AmE
/*****/ Přehrát

verb - to name the letters in a word one by one

 
statement - tvrzení, prohlášení
BrE
/**********/ Přehrát
AmE
/**********/ Přehrát

noun - something that has been said

 
subject - podmět (věty)
BrE
/*********/ Přehrát
AmE
/*********/ Přehrát

noun - the part of a sentence that says who or what it speaks about

 
syllable - slabika
BrE
/********/ Přehrát
AmE
/********/ Přehrát

noun - a group of sounds that form a word

tick
tick - zaškrtnout
BrE
/****/ Přehrát
AmE
/****/ Přehrát

verb, British English - to mark something by a special symbol to show that you have done it, read it, etc.

 
underline - podtrhnout, podtrhávat
BrE
/**********/ Přehrát
AmE
/***********/ Přehrát

verb - to mark a word or a piece of text by drawing a line under it

 
verb - sloveso
BrE
/*****/ Přehrát
AmE
/******/ Přehrát

noun - a word expressing an action, activity or state

 
vocabulary - slovní zásoba
BrE
/************/ Přehrát
AmE
/************/ Přehrát

noun - the words of a language that you know or that you learn

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod. Více informací o tomto produktu naleznete zde.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerČlánky ze stejné rubriky:

Mgr. Marek Vít je držitelem certifikátu CPE a ocenění Evropský učitel jazyků 2008. Má dlouholeté zkušenosti jako učitel (ZŠ, SŠ i VŠ), soukromý lektor a překladatel. V posledních letech se věnuje vývoji výukového software a tvorbě těchto webových stránek.

Komentáře k článku
TémaPřísp.PřečtenoPoslední příspěvek
Nepřečteno Textbook Instructions 0 17014Partneři stránek

Anglické učebnice a beletrie s 15 % slevouCopyright 2005–2017 Vitware s.r.o.
ISSN 1803–8298