*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
English Me
*

Jak oslovovat v angličtině

Vydáno dne 26.08.2007

Způsob oslovovaní v angličtině, ‚tykání x vykání‘, používání titulů

Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Jak oslovovat v angličtině

pozdrav hi

V této lekci se seznámíme s možnými způsoby oslovování druhých v angličtině a to jak neformálně, tak formálně.

Tykání x vykání

V angličtině neexistuje to, co např. v češtině, španělštině, němčině apod. - angličtina nerozlišuje tykání a vykání. Dokonce zde není rozdíl mezi druhou osobou jednotného čísla (pro jednoho člověka) a druhou osobou množného čísla (pro více lidí):

you are - ty jsi / vy jste
your house - tvůj dům / váš dům
come back - vrať se / vraťte se

Podobně však jako v češtině, i v angličtině se liší způsob, jakým oslovujeme své přátele, rodinu apod., od způsobu oslovování neznámých lidí, nadřízených apod.

Neformální oslovení

Oslovujeme-li někoho neformálně (tedy většinou své příbuzné, členy rodiny, přátele, kolegy apod.), používáme křestní jméno:

Jack, come here!

Formální oslovení

Chceme-li oslovit někoho formálně, používáme tituly:

Mr
 *****
pan
Ms
 ***
paní/slečna
Mrs
 *****
paní
Miss
 ***
slečna


Poznámky:
 • Píšeme je vždy s velkým písmenem na začátku.
 • Mr a Ms se používají jak pro vdané/ženaté, tak pro svobodné. Titul Ms se tedy používá místo Mrs nebo Miss, když nevíme, zda je žena vdaná. V dnešní době ho mnohé ženy preferují právě z toho důvodu, že neprozrazuje jejich osobní údaje.

 • Měly by se vždy používat S PŘÍJMENÍM, popř. s celým jménem člověka (nikoliv pouze s křestním):

  Miss Potter, Mr and Mrs Smith, Mr Peter Brown, Miss Shirley Hewes...
  Mr Jack, Miss Susan...

 • Nekombinují se (jako v češtině) s dalšími osloveními: Mr doctor, Mr teacher, Mr king.
  ALE: V Americe se běžně používá Mr. President
 • Tituly Mr, Ms a Mrs lze psát (obzvl. v americké angličtině) s tečkou: Mr. / Ms. / Mrs.
 • Slova Mister a Miss se v některých dialektech angličtiny používají i zcela o samotě pro oslovení lidí, které neznáme jménem.
Pro lidi, které jménem neznáme, se ve velmi formální anglitině používají oslovení sir*** / či madam***** /. Častější je to však v americké angličtině, kde tato dvě oslovení jsou již méně formální. Používají se především tehdy, když chcete projevit, že si někoho vážíte.

MADAM se potom zkracuje na ma'am**** /. Ve většině případů však neznámého člověka oslovíme pomocí následující fráze:

Excuse me - žádné další oslovení už není třeba:

Excuse me, where is the nearest post office?

Závěrem

Způsobů, jak člověka anglicky oslovit je mnoho. Zaměřili jsme se zde na ty nejdůležitější. Trochu odlišný je způsob oslovení v dopisech, ale na to se zaměříme v některé z příštích lekcí.


Články ze stejné rubriky:

Mgr. Marek Vít, 37, je držitelem certifikátu CPE a ocenění Evropský učitel jazyků 2008. Má dlouholeté zkušenosti jako učitel (ZŠ, SŠ i VŠ), soukromý lektor a překladatel. V posledních letech se věnuje vývoji výukového software a tvorbě těchto webových stránek.

Komentáře k článku

TémaPřísp.PřečtenoPoslední příspěvek
Nepřečteno Jak oslovovat v angličtině 28 155714 Od ozacek poslední příspěvek
před 11 měsíci

Copyright 2005–2013 Vitware s.r.o. ISSN 1803–8298

Vyhledávání ve slovníčku ×

Slovíčko nebylo nalezeno