*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
English Me
*

"ingový" tvar sloves

Vydáno dne 13.05.2009

Koncovka -ING u významových sloves, jak se přidává, jak se vyslovuje a k čemu slouží.

Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

"ingový" tvar

beer makes you fat UNIT 6 se věnuje činnostem, budeme teď tedy věnovat svoji pozornost především slovesům. V této lekci se seznámíme s tzv. "ingovým" tvarem. Je to takový odrazový můstek pro další lekce, kterými na tuto látku navážeme.

Použití

"ingový" tvar používáme v angličtině poměrně často a to v různých gramatických jevech. Zde se podíváme pouze okrajově na jeden z nich, a to tzv. "gerundium". V některé z dalších lekcí to bude přítomný průběhový čas. Ale nebudeme předbíhat.

"ingový" tvar slovesa používáme v podmětu či předmětu věty, je-li podmětem či předmětem věty nějaká činnost.

School is fun. - zde je podmětem věty podstatné jméno "škola". Chceme-li, aby podmětem byla činnost, použijeme ingový tvar:
Watching TV is fun. - jako podmět tu je WATCHING TV - koukání na televizi.

I don't like school. - předmětem věty je podst. jméno "škola". Chceme-li ale jako předmět mít činnost, opět je čas na "ingový" tvar:
I don't like watching TV. - předmětem je teď "koukání na televizi".

Tomuto tvaru se v anglické gramatice říká gerundium. Je to slovesný tvar, který ve větě použijeme místo podstatného jména (místo podmětu či předmětu). Slovem "gerundium" se ale nemusíte zatím vůbec trápit. Uvádím ho pouze pro informaci, kdybyste se s tím setkali v jiných gramatikách.

POZOR: Ne za každým slovesem můžeme použít sloveso v ingovém tvaru. Prozatím zůstaneme u sloves vyjadřujících, zda máme/nemáme něco rádi (LOVE, LIKE, HATE). Více to není potřeba v tento okamžik komplikovat.

Koncovka ING

Koncovku ING můžeme přidat ke všem významovým slovesům.

watch - watching
sleep - sleeping
read - reading
sing - singing

Končí-li slovo na nevyslovované E, toto písmenko vypustíme:

make - making
write - writing

Končí-li slovo na přízvučnou trojici hlásek "souhláska + samohláska + souhláska", koncová souhláska se zdvojí:

swim - swimming
shop - shopping

Je-li tato slabika nepřízvučná, ke zdvojení nedochází:

open - opening (openning) - slovo OPEN má přízvuk na první slabice, proto se N nezdvojí.
ALE:
forget - forgetting - slovo FORGET má přízvuk na poslední slabice, proto se T bude zdvojovat

U slovesa LIE (ležet/lhát), DIE (umírat) a TIE (svazovat) se tvoří "ingový" tvar pomocí -Y-:

lie - lying
die - dying

Výslovnost

Pozor, ve výslovnosti se na konci nevyslovuje ani / */ ani / */, ale pouze hláska / */. Je to souhláska, kterou my Češi nevědomky vyslovujeme u kombinací písmen NG a NK, izolované se však v češtině nevyskytuje. Abyste ho správně vyslovili, zkuste si říci např. jméno LENKA:

Lenka / *****/ - všimněte si, že v přepisu české výslovnosti by nebylo obyčené N, ale toto / */.

Slyšíte, že to není N?

Nyní to zkuste znovu, ale těsně před K se zastavte, tak, že skončíte hláskou / */. Více o technice výslovnosti / */ najdete v článku věnovanému výslovnosti zde.

Závěrem

Tato lekce byla pouhým teoretickým článkem o přidávání koncovky -ING. Prakticky budeme tento jev procvičovat v dalších lekcích. Je ale nezbytné, abyste již nyní uměli koncovku přidat a celé slovo potom sami vyslovit. Výslovnosti opravdu věnujte náležitou pozornost.

Význam sloves použitých v této lekci si můžete prostudovat a vyzkoušet zde:
Okruhy slovní zásoby: Slovesa Unit 6/1Články ze stejné rubriky:

Mgr. Marek Vít, 38, je držitelem certifikátu CPE a ocenění Evropský učitel jazyků 2008. Má dlouholeté zkušenosti jako učitel (ZŠ, SŠ i VŠ), soukromý lektor a překladatel. V posledních letech se věnuje vývoji výukového software a tvorbě těchto webových stránek.

Komentáře k článku

TémaPřísp.PřečtenoPoslední příspěvek
Nepřečteno "ingový" tvar sloves 10 35727 Od kasandra poslední příspěvek
před 5 lety

Copyright 2005–2013 Vitware s.r.o. ISSN 1803–8298

Vyhledávání ve slovníčku ×

Slovíčko nebylo nalezeno