*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
English Me
*

Slovíčko EVEN

Vydáno dne 06.01.2010

Co znamená užitečné slovíčko EVEN a kde všude se dá použít.

Slovíčko EVEN

EVEN je určitě slovíčko, které je důležité znát. Narazíte na něj v mnoha různých kontextech, protože má velmi široké použití. Pojďme si ho tedy rozebrat.


Výslovnost slovíčka EVEN je ******


Obecně se dá říct, že se slovíčko EVEN používá pro zdůraznění. Pokud jde o slovní druh, nejčastěji se pak jedná o příslovce s těmito významy:

 

EVEN = dokonce, dokonce i

Asi nejčastější význam tohoto slova je 'dokonce', 'dokonce i' nebo pouze 'i'.

Everyone came to the party, even Peter.
The shop is open every day, even on Sundays.
Anyone can do it, even you.
Even Jason came, which was surprising.

Jack thanked her. He even sent her flowers.
It's great. I can even put it in the dishwasher.

My new assistant can even write in shorthand.
Her father even danced at the wedding, which he never does.

 

EVEN = ani (dokonce ani)

V záporné větě pak má EVEN význam 'ani' nebo 'dokonce ani'.

I wouldn't go there. I'm not even sure if we should call them.
I can't see anything, even with glasses.
They never close the shop. Not even on Sundays.
It was inedible. Even our dog didn't eat it.
Don't talk about him. Don't even mention his name.

Even now that I'm 30 I still can't swim.
Even now she can't forgive him, let alone back then.

Tim doesn't know her. He doesn't even know her name.
My parents didn't even bother to come.
I don't even know who she is.

He didn't want to talk to anyone, not even his friends.
He didn't even want to talk to his friends.

 

EVEN = ještě (více, méně)

Před přídavným jménem v druhém stupni má pak význam 'ještě'.

It was a nice party, but he wanted even more people to come.
He became even more popular after his second record.
You could try even harder.
This will make your job even easier.
It was even better than we expected.
Next week it will be even hotter. Well, it's summer, isn't it.
I know even less about the matter than you do.

 

Postavení příslovce EVEN ve větě

Jak jsme si již řekli, příslovce EVEN se používá pro zdůraznění. Obecně pak platí pravidlo, že ve větě stojí před slovíčkem, které chceme zdůraznit.

Everyone came, even Peter.
They are open even on Sundays.
I can't read it even with glasses.

Pokud jde o sloveso, platí stejné pravidlo, jako pro přidávání jiných příslovcí:

- stojí před významovým slovesem
She even danced.

- stojí za slovesem 'být' (am, is, are, was, were)
I wasn't even sure what it was.

- stojí za pomocným a modálním slovesem
I don't even know who he is. / He can even sing.

Občas se může stát, že stojí až za slovem, na které chceme dát důraz. Raději se však držte předchozích pravidel.

 

Vazby s příslovcem EVEN

Příslovce EVEN se používá také jako spojovací slovo (spojka, chcete-li), ale nikdy nestojí samostatně.

 

even if = i kdyby, i když

Spojení EVEN IF má v podstatě stejný význam, jako samotné IF. Chceme zde však dát důraz.

She won't come, even if you invite her in person.
She wouldn't come, even if you invited her in person.

We will go, even if the weather is bad.
Even if I knew the answer, I wouldn't tell you.

Pravidla použití jsou stejná jako u jiných podmínkových vět, o kterých se více dočtete například ZDE.

 

even though = ačkoli, přestože, i když

Spojení EVEN THOUGH má pro změnu stejný význam jako spojka ALTHOUGH. Všimněte si podobnosti: even though / although.
Pozor! EVEN THOUGH píšeme jako dvě slova.

Také si dejte pozor na pravopis THOUGH, nikoli THOUGHT.

We went for a walk even though it was raining.
Even though I'm 30, I still can't swim.
I still get their newsletter, even though I unsubscribed long ago.
She married him, even though he is 30 years older than her.

Více se o přípustkových větách dočtete ZDE.

 

even when = dokonce i když

EVEN WHEN v podstatě není klasická spojovací vazba nebo spojka. Jde opět jen o zdůraznění samotné spojky WHEN. Studenti zde často chybují (viz rámeček níže).

Ukážeme si to na příkladu. Všimněte si posunutí příslovce EVEN před spojku WHEN ve druhé větě:

The search engine even works when you aren't signed in.
The search engine works even when you aren't signed in.

I am tired even when I sleep for eight hours.
He always works, even when he is at home.
Even when she is very tired, she always cooks a nice dinner.

EVEN WHEN není podmínková spojka, ale zdůraznění časové spojky.

 

even if / even though / even when = i když

Jak jste si jistě všimli, všechny tyto vazby mají mimo jiné význam 'i když'.

Nejedná se však o synonyma!

 

Studenti v těchto spojeních velmi často chybují, proto si uděláme malý přehled:

EVEN IF = podmínková spojka (stejně jako IF)

EVEN THOUGH = přípustková spojka (stejně jako ALTHOUGH)

EVEN WHEN = zdůraznění časové spojky (stejně jako WHEN)

 

Pamatujte si také, že samotné EVEN nikdy neuvozuje vedlejší větu!

She wouldn't come, even you invited her in person.
She wouldn't come, even if you invited her in person.

We went for a walk even it was raining.
We went for a walk even though it was raining.

I am tired even I sleep for eight hours.
I am tired even when I sleep for eight hours.

 

 

Zatím jsme si zmínili pouze význam slovíčka EVEN, pokud jde o příslovce. EVEN však může být také přídavné jméno nebo sloveso. Proto si k těmto významům také okrajově něco řekneme.

 

EVEN - přídavné jméno

even = rovný, rovnoměrný, plochý (opak uneven)
even = rovnoměrný, stálý, stejný, vyrovnaný
even = sudý

even numbers : 2,4,6,8 ...
odd numbers
: 1,3,5,7 ...

Both teams have an even chance of winning the match.
The floor isn't completely even.
You should build it on an even surface.
The match was very even.
At the end of the match the score was even.

 

Vazby s přídavným jménem EVEN:

be even = být vyrovnaný (vrátit například peníze)
get even = vyřídit si s někým účty
break even = nemít zisk ani ztrátu (být na nule, například při obchodování)

Keep the money. You paid for me last night. We are even.
I'll get even with you tomorrow.
The company broke even again last year.


evenly = rovnoměrně, pravidelně, vyrovnaně, stejnoměrně
uneven
= nerovný, křivý, hrbolatý

 

EVEN - sloveso

even = vyrovnat, srovnat (např. skóre)
even out = vyrovnat, srovnat, zrovnoměrnit (rozdíly)
even up = vyrovnat, srovnat

Jack evened the score again.
Even the surface out with a plane.
Harris scored and evened the match up to 4-4 in the last minute.

 

EVEN vs. EVENT

Jako poslední zmíním ještě jedno slovíčko, které je našemu EVEN velice podobné, ale podobnost je čistě náhodná. Jedná o podst.jm. EVENT (událost).

Tato dvě slovíčka mají naprosto odlišný význam a hlavně výslovnost, ve které chybují i velmi pokročilí studenti.

even ******
event ******

Správnou i špatnou výslovnost slovíčka EVENT můžete poslechnout zde:

 

Přečtěte si nahlas tuto větu, která začíná slůvkem EVEN a končí EVENT:
Můžete si ji potom i poslechnout.

Even very advanced students don't know how to pronounce the word event.

 

Závěr

Jak vidíte v článku, příslovce EVEN je určitě velmi praktické slovíčko a je dobré naučit se ho používat. Pamatujte si, že jde téměř vždy o určité zdůraznění.

Také ještě jednou připomenu značný rozdíl ve výslovnosti slov EVEN a EVENT.Články ze stejné rubriky:

Roman Svozílek, 38, soukromý učitel angličtiny s více než patnáctiletou praxí. Zaměřuje se především na firemní výuku. Nabízí také konzultace pro začínající učitele. Kurzy pro veřejnost vyučuje v Agentuře Motivace v Praze.

Komentáře k článku

TémaPřísp.PřečtenoPoslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko EVEN 36 15348 Od pavolvasko25 poslední příspěvek
před rokem

Copyright 2005–2013 Vitware s.r.o. ISSN 1803–8298

Vyhledávání ve slovníčku ×

Slovíčko nebylo nalezeno