*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
English Me
*

Výslovnost BATH vs BATHE

Vydáno dne 22.01.2012

Krátký článek, který upozorní na rozdílnou výslovnost TH ve slovech BATH x BATHE, BREATH x BREATHE apod.

bathBATH vs BATHE

Dnešní článek o výslovnosti bude velmi jednoduchý. Budeme mluvit o rozdílné výslovnosti párů slovíček bath x bathe, breath x breathe apod. Vlastně by ho ani nebylo potřeba, stačilo by jednoduché nahlédnutí do slovníku. Pokud ale dobře známe např. slovo BATH, vůbec by mnoho z nás nenapadlo vyhledávat si výslovnost slovíčka BATHING. Vždyť je to stejné slovíčko. A nebo ne?

Není.

Slovo BATH je podstatné jméno a vyslovujeme ho / **** /. Objevuje se např. v těchto slovech a spojeních:

have a bath / **** ****** /
a bath tub / ******* /
bathroom / ******** /

Potom je ale sloveso BATHE, kde nevyslovujene * ale *. Prodlužuje a mění se i výslovnost samohlásky: / **** /

S tímto slovem se pak setkáte v nejrůznějších slovesných tvarech.

bathe / **** /
bathes / ***** /
bathing / ****** /
bathed / ***** /

POZOR: V britské angličtině se ve významu 'koupat někoho' nebo 'koupat se ve vaně' používá BATH i jako sloveso. Ve ostatních významech se v britské i americké angličtině používá výhradně BATHE.

Je již jasné, jak se vyslovuje např. sunbathing či bathing suit?

Dokážete správně vyslovovat hlásky * a *? Pokud si tím nejste stoprocentně jistí, podívejte se na článek SINK OR THINK.

 

BREATH vs BREATHE

Dvojice BATH a BATHE není jedinou takovou dvojicí. Stejně je tomu i u slov BREATH a BREATHE.

BREATH je podstatné jméno 'dech' a vyslovuje se / **** /.

breath / **** /
take a breath / ***** ****** /
out of breath / **** ******* /
breathtaking / *********** /
breathalyzer / ********** /

Sloveso BREATHE se opět vyslovuje s * a opět se mění i výslovnost samohlásky. BREATHE tedy vyslovujeme / ***** /. Pozor opět na různé tvary:

breathe / ***** /
breathes / ****** /
breathing / ******* /
breathed / ***** /

 

CLOTH x CLOTHE

A úplně stejně je tomu i u podstatného jméno CLOTH / **** / a slovesa CLOTHE / ***** /. S tímto slovesem se moc nesetkáte, ale v podobě participia a potažmo přídavného jména CLOTHING je poměrně běžné.

 

Další příklady pro pokročilejší

Pokročilejší angličtináři si mohou ve slovníku vyhledat slovíčka sheath x sheathe, wreath x wreathe, loath (adj) x loathe a nebo mouth (n) x mouth (v) (pozor, u mouth se pravopis nemění, výslovnost ano).

 

Podobné změny v angličtině

To, k čemu u uvedených slovíček dochází, není žádná výjimka a snad ani zvláštnost. Změna neznělé hlásky na znělou (někdy doplněná změnou samohlásky) se objevuje i u jiných podstatných jmen a jim odpovídajících sloves.

loss / *** / x lose / ****/ - krátké o se mění na dlouhé, neznělé s na znělé z
advice / ******* / x advise / ******* / - změna neznělého s na znělé z
proof / ***** / x prove / ***** / - změna neznělého f na znělé v
ascent / ****** / x ascend / ****** / - změna neznělého t na znělé d

K podobným změnám znělosti dochází někdy i u tvoření množného čísla (wife x wives, mouth x mouths, bath x baths...).

 

Závěrem

Pravidel a zvláštností týkajících se výslovnosti a pravopisu dvojic podstatných jmen a sloves je v angličtině mnoho. Spíše než pravidla je ale dobré považovat je za určitá pozorování. Nelze je totiž aplikovat vždy a všude. Nejlepší je učit se vždy slova tak, jak jsou, a to ve všech tvarech. Ani dnešní článek neměl být nějakým návodem, který by Vás naučil vždy bezpečně vždy správně vyslovovat. Zaměřili jsme se jen na zvláštnost změny neznělé hlásky * v podstatných jménech breath, bath a cloth na znělou hlásku * ve slovesech breathe, bathe a clothe.

Nakonec ještě tabulka:

BATH vs BATHEČlánky ze stejné rubriky:

Mgr. Marek Vít, 38, je držitelem certifikátu CPE a ocenění Evropský učitel jazyků 2008. Má dlouholeté zkušenosti jako učitel (ZŠ, SŠ i VŠ), soukromý lektor a překladatel. V posledních letech se věnuje vývoji výukového software a tvorbě těchto webových stránek.

Komentáře k článku

TémaPřísp.PřečtenoPoslední příspěvek
Nepřečteno Výslovnost BATH vs BATHE 9 10976 Od littlewolf poslední příspěvek
před 2 lety

Copyright 2005–2013 Vitware s.r.o. ISSN 1803–8298

Vyhledávání ve slovníčku ×

Slovíčko nebylo nalezeno