*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
English Me
*

Přídavná jména s infinitivem

Vydáno dne 25.03.2012

Znáte vazby přídavných jmen s infinitivem?

Přídavná jména s infinitivem

Pravděpodobně jste se již setkali s přídavnými jmény, která jsou dále rozvinuta (postmodifikována) infinitivem. Možná jste to přešli bez povšimnutí, nebo jste se nad tím pozastavili a zamysleli se, co je to za zvláštní vazbu. Dnes se na tyto struktury podíváme blíže.

 

Pocity

Nejčastěji se jedná o přídavná jména vyjadřující pocity, emoce apod. Typickým příkladem tedy může být slovíčko HAPPY:

I was happy to see you.

Vidíte, že v češtině bychom přídavné jméno rozvinuli vedlejší větou (byl jsem rád, že...), ale v angličtině dáváme přednost infinitivu. HAPPY TO SEE. Podívejte se na další příklady a možnosti jejich překladu:

I was sad to hear about their break-up.
I'm glad to be back!
You're lucky to have each other.
I'm sorry to hear that.
We'll be thrilled to meet you in person.
Everyone was shocked to hear the news.
I was afraid to go there.

 

too ... to ...

S infinitivem po přídavných jménech se setkáte také ve spojení se slůvkem TOO - příliš. Podívejme se na příklady:

He's too lazy to help me.
She's too pretty to go out with a guy like me.
You're too short to play basketball.
It's too late to apologize.
He's too proud to admit he made a mistake.

Nic složitého, že?

Je snadné, je důležité...

Vazbu přídavného jména a infinitivu také použijeme, když mluvíme o obtížnosti či důležitosti nějaké činnosti. Tedy např. je těžké něco udělat nebo je důležité něco udělat. Vidíte, že i čeština v těchto případech používá infinitiv.

Is it easy to learn English?
It's hard to say 'I'm sorry.'
It was impossible to finish in time.

It's important to pay attention.
It's pointless to argue with her.
needless to say

Pokud bychom chtěli použít infinitiv v podmětu, měli bychom ho nahradit gerundiem (ingovým tvarem). Infinitiv se totiž v podmětu zpravidla neobjevuje.

It's pointless to argue. =
= Arguing is pointless.

It's easy to learn English.=
= Learning English is easy.

Je-li potřeba, můžeme v této vazbě vyjádřit i podmět činnosti/děje v infinitivu. Ten je potom s předložkou FOR:

It's important for you to listen to me.
It's easy for you to say.
It's crucial for us to work together.
It's better for them to stay unmarried.

POZOR: Přídavné jméno IMPORTANT se běžně pojí s předložkou TO, když říkáme, pro koho je něco důležité.

Music is very important to me. - nikoliv Music is important for me.

Předložka FOR je jen pro vyjádřní podmětu.

It was important for me to go there.

Zde neříkáme, že něco bylo důležité pro mě. Bylo důležité, abych tam JÁ šel.

Podmětem v těchto větách zatím bylo pomocné IT (říká se mu také introductory či preparatory IT). My ale jako podmět můžeme použít i podstatné jméno, přesněji řečeno předmět infinitivu.

It is easy to read the book. --
-- The book is easy to read.

It was impossible to answer the question. --
-- The question was impossible to answer.

It is hard to find such people. --
-- Such people are hard to find.

It is easy to talk to him. --
-- He is easy to talk to.

Všimněte si především toho, že se zde používá normálně činný rod. Nemusíte tedy vytvářet složité impossible to be answered či hard to be found apod.

 

It's very kind of you

Větu z nadpisku jste jistě již někde viděli či zaslechli. Pomocí přídavného jména a předložky OF vyjadřujeme, co si myslíme o tom, co někdo udělal, jak se kdo zachoval apod.

It's very kind of you.
It was thoughtful of him.
That was so stupid of you!

Pozor, v češtině používáme předložku OD, v angličtině by nás to mohlo svádět k FROM. To však nejde.

It was very kind from you.

I tato struktura bývá doplněna infinitivem:

It was thoughtful of him to see her when she was in the hospital.
It was cruel of the writer to leave the readers hanging like that.
It's careless of them to leave the door unlocked when they go out.

 

Záporný infinitiv

Ve výše uvedených případech může přijít vhod i tzv. záporný infinitiv. Ten se tvoří přidáním NOT před částici TO:

to be x not to be
to go x not to go

Použití pak může vypadat takto:

You were lucky not to get hurt.
It's important for you not to listen to them.
It was kind of you not to mention it.

 

Závěrem

Doufám, že se mi podařilo přiblížit Vám další zajímavou anglickou strukturu, díky které se Vaše vyjadřovací schopnosti v psaném i mluveném projevu mohou radikálně zlepšit.

Prostudujte si tedy jednotlivé případy a všimněte si, jaký typ přídavných jmen se v nich používá. Potom si zkuste vymyslet vlastní příkladové věty nejlépe z vlastního života, z vlastního prostředí, mluvte či pište o skutečných událostech, skutečných lidech apod. Brzy si tak jistě vazby zažijete a budete schopni je používat zcela přirozeně kdykoliv to bude vhodné.Články ze stejné rubriky:

Mgr. Marek Vít, 38, je držitelem certifikátu CPE a ocenění Evropský učitel jazyků 2008. Má dlouholeté zkušenosti jako učitel (ZŠ, SŠ i VŠ), soukromý lektor a překladatel. V posledních letech se věnuje vývoji výukového software a tvorbě těchto webových stránek.

Komentáře k článku

TémaPřísp.PřečtenoPoslední příspěvek
Nepřečteno Přídavná jména s infinitivem 16 14190 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem

Copyright 2005–2013 Vitware s.r.o. ISSN 1803–8298

Vyhledávání ve slovníčku ×

Slovíčko nebylo nalezeno