Help for English

Easy Irregular verbs

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Nepravidelná slovesabuy
buy - koupit, kupovat
BrE
/'baɪ/ Přehrát
AmE
/'baɪ/ Přehrát

verb - to get something and pay for it

 
come - přijít, přijet
BrE
/'kʌm/ Přehrát
AmE
/'kʌm/ Přehrát

verb - to arrive, to go in your direction

 
do - dělat
BrE
/'du:/ Přehrát
AmE
/'du:/ Přehrát

verb - to perform an action or activity

drink
drink - pít
BrE
/'drɪŋk/ Přehrát
AmE
/'drɪŋk/ Přehrát

verb - to take liquid, such as water, into your body through your mouth

drive
drive - řídit, jet autem
BrE
/'draɪv/ Přehrát
AmE
/'draɪv/ Přehrát

verb - to control a car; to go by car somewhere and sit behind the wheel

eat
eat - jíst
BrE
/'i:t/ Přehrát
AmE
/'i:t/ Přehrát

verb - to take food into your body through your mouth

 
get - dostat, získat, obdržet
BrE
/'get/ Přehrát
AmE
/'get/ Přehrát

verb - to receive

give
give - dát, dávat, darovat
BrE
/'gɪv/ Přehrát
AmE
/'gɪv/ Přehrát

verb - to let somebody have something, to hand something over to somebody

 
have - mít
BrE
/'hæv/ Přehrát
AmE
/'hæv/ Přehrát

verb - to own, to possess

 
make - udělat, provést, udělat (vyrobit nebo vytvořit)
BrE
/'meɪk/ Přehrát
AmE
/'meɪk/ Přehrát

verb - to do something, to produce or create

read
read - číst, přečíst
BrE
/'ri:d/ Přehrát
AmE
/'ri:d/ Přehrát

verb - look at words or a piece of text and understand it

ride
ride - jet (na kole, koni, motorce apod.)
BrE
/'raɪd/ Přehrát
AmE
/'raɪd/ Přehrát

verb - to sit on a moving bike, motorcycle or horse etc.

run
run - běžet, běhat, utíkat
BrE
/'rʌn/ Přehrát
AmE
/'rʌn/ Přehrát

verb - to move very quickly on your feet

 
say - říci (něco), říkat, uvádět
BrE
/'seɪ/ Přehrát
AmE
/'seɪ/ Přehrát

verb - to speak or tell something to somebody in words (spoken or written)

 
see - vidět
BrE
/'si:/ Přehrát
AmE
/'si:/ Přehrát

verb - to take in through the eyes

sing
sing - zpívat
BrE
/'sɪŋ/ Přehrát
AmE
/'sɪŋ/ Přehrát

verb - to make music with your voice

sit
sit - sedět
BrE
/'sɪt/ Přehrát
AmE
/'sɪt/ Přehrát

verb - to rest your body on a chair, sofa etc

swim
swim - plavat
BrE
/'swɪm/ Přehrát
AmE
/'swɪm/ Přehrát

verb - to move your body through water

 
take - vzít, vzít si
BrE
/'teɪk/ Přehrát
AmE
/'teɪk/ Přehrát

verb - to put something in your hand and hold it

 
tell - říci (někomu něco), sdělit
BrE
/'tel/ Přehrát
AmE
Přehrát

verb - to give somebody information

think
think - myslet, myslet si, přemýšlet
BrE
/'θɪŋk/ Přehrát
AmE
/'θɪŋk/ Přehrát

verb - to use your mind; to form an opinion

write
write - psát, napsat
BrE
/'raɪt/ Přehrát
AmE
/'raɪt/ Přehrát

verb - to put words on paper with a pen etc.

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod. Více informací o tomto produktu naleznete zde.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 1.2.5

Šestá část seriálu o nepravidelných slovesech (tentokrát velice krátká). Stále jsme u sloves, která mají všechny tři tvary rozdílné. Toto je opět jen jedna z mnoha částí.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.3

Třináctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Nepravidelné tvary tentokrát končí na -OUGHT nebo -AUGHT.
PRE-INTERMEDIATE

Irregular Verbs: Section 2.1.4

Čtrnáctá část seriálu o nepravidelných slovesech. Tentokrát několik sloves, kde se koncové -D mění na -T.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Easy Irregular verbs 3 32739 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 10 lety