Help for English

Časté chyby #1: Anglický slovosled

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.08.2006

První část série článků věnovaných nejčastějším gramatickým chybám, kterých se studenti angličtiny dopouštějí. Tento díl je věnován anglickému slovosledu.Časté gramatické chyby #1

Anglický slovosled

V první části série článků věnovaným nejčastějším chybám studentů se podíváme na chyby, které se týkají anglického slovosledu. Důkladně si chyby prostudujte a snažte se jim vyvarovat.

The book liked me very much.

V této větě je použit nesprávný slovosled (tato věta by znamenala Té knize jsem se moc líbil.) V češtině řekneme, že kniha (podmět) se mi (předmět) líbila. V angličtině je to však naopak, podmět jsem a předmět je kniha. Správně tedy věta zní:

I liked the book very much.

Podobně je to u slovesa ENJOY (bavit): I enjoyed the film.

The window broke my friend.

V této větě je opět použit nesprávný slovosled (tato věta by znamenala: To okno rozbilo mého kamaráda.) V češtině můžeme dle potřeby slovosled upravovat, v angličtině nikoliv. Větu 'To okno rozbil můj kamarád' tedy musíme upravit tak, aby první byl PODMĚT, druhé SLOVESO, a třetí PŘEDMĚT:

My friend broke the window.

Také můžeme použít trpný rod: The window was broken by my friend.

After dinner went the children to bed.

I v této větě je problém v nesprávném slovosledu. Některé studenty zmátne to, že na začátek dají příslovečné určení, a potom mají tendenci použít sloveso. Tak je to možná v němčině, v angličtině však nikoliv. I když tedy začnete příslovečným určením, potom musí být běžný slovosled: PODMĚT + SLOVESO + PŘEDMĚT:

After dinner the children went to bed.


On the floor is a bag.

I zde je chybný slovosled a i zde je na vině čeština. Česká věta Na zemi je taška se do angličtiny musí přeložit pomocí vazby THERE IS/ARE. V některých učebnicích naleznete jako jediný správný slovosled There is a bag on the floor, což není úplně přesné. Můžeme použít slovosled podobný českému (tedy začít místem), potom však je nutné stejně použít vazbu THERE IS:

On the floor there is a bag.

V literárním stylu určitě objevíte i slovosled, který zde označuji za nesprávný, v běžném hovoru se však NEPOUŽÍVÁ: In the town was a small house...

What did happen?

Tato otázka (Co se stalo?) je nesprávně vytvořena, protože se jedná o tzv. otázku na podmět (kdo? co?). V ostatních otázkách (na předmět, příslovečné určení apod.) používáme pomocné DO, DOES, DID, v otázkách na podmět však nikoliv:

What happened?

Dalším příkladem by mohlo být např.: Who took my wallet?

I don't know what's your name.

Zde se nejedná o otázku ale o oznamovací větu. (Nevím, jak se jmenuješ.) Není to přeci otázka, kterou bychom se na něco ptali, ale je to vedlejší věta v souvětí. Není zde ani otazník, ani neočekáváme odpověď. Proto zde nemůže být tázací slovosled, ale oznamovací:

I don't know what your name is.

Podobný příklad: Where do you live? -- Can you tell me where you live? - zde je sice otazník, ten ale patří k CAN YOU TELL ME, věta WHERE YOU LIVE už je vedlejší předmětná, ta se na nic neptá.

When was built this castle?

Otázku (Kdy byl postaven tento hrad?) nelze takto položit. V trpném rodě se při tvoření otázky převrátí slovosled podmětu a slovesa BE, tedy podmět bude mezi BE a minulým příčestím:

When was this castle built?


Give me it, please.

V této větě jsou dva předměty, předmět přímý (IT) a předmět nepřímý (ME). Pokud by zde bylo místo zájmene IT např. podstatné jméno THE BOOK, tento slovosled by byl vhodný: Give me the book. Pokud je však jako přímý předmět osobní zájmeno, je nutné použít slovosled s předložkou (předmět přímý + předložka + předmět nepřímý).

Give it to me, please.

Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Časté chyby #2: Problémy s předložkami

Přehled nejčastějších chyb v používání předložek, který obsahuje podrobné vysvětlení každé chyby. Poučte se z chyb druhých!
PRE-INTERMEDIATE

Časté chyby ve výslovnosti #2

Umíte správně vyslovit problematická anglická slovíčka? Krátký test, který vaše znalosti prověří.
PRE-INTERMEDIATE

Časté chyby ve výslovnosti #1

Umíte správně vyslovit problematická anglická slovíčka? Krátký test, který vaše znalosti prověří.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Časté chyby #1: Anglický slovosled 18 49212 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 8 lety