Help for English

/wind/ or /waind/ ?

INTERMEDIATE Vydáno dne 19.03.2009

Rozdíl mezi slovíčky WIND /wind/ a WIND /waind/ a vše, co se těchto slovíček týká.WIND:

/wind/ or /waind/ ?

V tomto článku se podrobně podíváme na dvě na první pohled stejná, na druhý ale už zcela odlišná slovíčka - wind a wind.

Run like the wind!

Svůj výklad uvedu popisem scénky ze seriálu The Simpsons. V jedné Halloweenské epizodě si pro Barta Simpsona přijde Smrťák. Když to Marge uvidí, křičí na Barta: "Bart, run like the wind!" (vysloveno jako / waɪnd/). Malá Lisa ale maminku opraví: "Mom, it's WIND!" (vysloveno jako / wɪnd/). Marge svoji chybu zdůvodní takto: "Well, I've only read it in books."

Dva "homografy"

Pokud nejste v angličtině moc pokročilí, možná si řeknete, že jak se čte WIND přece zná každý již z jedné z prvních lekcí angličtiny. Jak tedy mohla Marge, rodilá Američanka, udělat takovou zásadní chybu? Je to tak, že existuje ještě jedno slovíčko, které se úplně stejně píše, čte se však jinak. Takovým slovům se říká "homografy" (homographs).Podívejte se na tuto tabulku:

Homografy WIND vs. WIND
podst. jméno
sloveso
wind / wɪnd/
wind / waɪnd/
vítr
točit, točit se, stáčet se, klikatit se,natáhnout (hodiny apod.)
příd. jménopříd. jméno
windy / wɪndi/winding / waɪndɪŋ/
větrný, větrnoklikatý, klikatící se

windWIND - vítr

Jako první se podíváme jen rychle na již známé podstatné jméno WIND - vítr. Toto slovo se používá jak jako počitatelné, tak jako nepočitatelné podstatné jméno. Přídavné jméno od tohoto slova vytvoříme koncovkou -y, tedy WINDY. Výslovnost je v obou případech s krátkým /i/.

I was exhausted because for a few miles I was running against the wind.
Run like the wind!
The answer, my friend, is blowing in the wind. (Bob Dylan)
Strong winds were reported Monday in western France.
Chicago is often called the "Windy City".

Další slovíčka od podstatného jména WIND jsou např. windless (bez větru), winded (dušný) a další složená slova jako např. windsurfing, windbreaker, windshield atd.

windingWIND - vinout

Nyní se podíváme na něco trochu složitějšího a to sloveso WIND (klikatit se, stáčet se, vinout, navinout). Jedná se o sloveso nepravidelné, které má v minulém čase a v minulém příčestí tvar WOUND. Obzvláště si povšimněte výslovnosti.

WIND - nepravidelné sloveso
základní tvar
minulý čas
minulé příčestí
WIND
WOUND
WOUND
/ waɪnd/
/ waʊnd/
/ waʊnd/

Několik příkladů:

The road was winding through the forest.
Below us the river wound like a tiny silver thread.
I happened to wind the string the wrong way so now it's really confusing when I need to tune my guitar.
In an experiment at school we wound a wire around an iron nail and thus created a strong electromagnet.

WIND nebo frázové WIND UP se používá pro natažení hodin či nějakého mechanického strojku "na klíček":

When I was young, we had to wind (up) the clock several times a day.

V dobách magnetofonových pásků, kazet, videokazet a videopůjčoven se musela kazeta přetáčet - WIND BACK / REWIND.

Did you wind the tape back before taking it back to the video shop?
My grandfather didn't know that you don't need to rewind a DVD after you've played it.

Frázová slovesa s WIND

Frázové sloveso WIND UP znamená, že někdo nějak dopadne, že někde skončí. Stejný význam má END UP:

He wound up in hospital.

WIND sb UP se v britské angličině používá, když někdo někoho "vytočí", tedy rozčílí:

Her behavior really winds me up!

Frázové sloveso WIND DOWN je poměrně častější, a používá se, když se někdo od něčeho odreaguje:

I'll need a few days to wind down after the half marathon.
He likes fishing. That's how he winds down.

woundDalší dva "homografy"

Aby vše nebylo jen málo komplikované, vstupuje zde do hry další slovíčko, a to podstatné jméno WOUND - rána (tržná, řezná, střelná apod.) Pozor na výslovnost:

WOUND - zranění
vinoutrána
wound / waʊnd/ - min. čas - vinul se, navinulwound / wu:nd/ - podst. jméno - rána
wound / waʊnd/ - min. příčestí - navinutýwounded / wu:ndɪd/ - příd. jméno - zraněný

Opět několik příkladů:

You should wash out the wound with soap and water.
He suffered several cut wounds all over his body.
The whale was mortally wounded.
My grandfather was wounded during World War II.

Závěr

Správně vyslovit, přečíst či pochopit tato matoucí slovíčka bývá těžkým oříškem i pro pokročilé angličtináře. Je dobré získat jistotu v používání těchto slov, abyste se vyhnuli zbytečným chybám. V blízké době vám na tuto látku nabídneme nějaké cvičení či test.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

FAST or QUICK?

V tomto příspěvku se dočtete o tom, jaký rozdíl je mezi přídavnými jmény ‚fast‘ a ‚quick‘ a další informace týkající se těchto slov (kolokace, idiomy apod.)
PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: ALL nebo WHOLE?

Dělá vám potíže rozlišit mezi těmito anglickými slovíčky? Kdy se které používá? Podívejme se na ně společně v tomto článku.
INTERMEDIATE

Homografy v angličtině

Článek o tzv. homografech v angličtině, seznámíme se se slovíčky, která se stejně píší, ale jinak čtou.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno /wind/ or /waind/ ? 15 10561 Od Jakub Ryba poslední příspěvek
před 6 lety