Help for English

S úsměvem jde všechno lépe

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.04.2009

Článek o slovní zásobě spojené se smíchem a humorem, vysvětlení rozdílů mezi problematickými a často se pletoucími výrazy.S úsměvem jde všechno líp

smilegrinlaugh

V tomto článku se podíváme na slovíčka, která se týkají tématu smích, úsměv, humor apod. Některá z nich totiž patří mezi slovíčka, která se studentům angličtiny pletou.

Prvními slovíčky, která si představíme jsou dvě slovesa - smile a laugh. SMILE znamená 'usmívat se', LAUGH znamená 'smát se'. Ta patří jistě mezi ta nejčastěji zaměňovaná slova.


SMILE - v, n

Sloveso a podstatné jméno SMILE / smaɪl/ se týká úsměvu, tedy výrazu v obličeji. Je to jen výraz, není u něho nic slyšet a většinou nejsou ani vidět zuby.

I said hello but she just smiled.
She smiled at me.
She gave me a pretty smile.
Why are you smiling?

Všimněte si především vazby s předložkou AT - SMILE AT sb (usmívat se NA někoho) a také kolokace GIVE sb A SMILE.

Přídavné jméno od 'smile' je SMILING (a smiling face) a nebo již zažité avšak NEFORMÁLNÍ přídavné jméno SMILEY (a smiley face) - to by se nemělo objevit např. v eseji apod. Od tohoto slovíčka se vyvinuli dnešní všudypřítomní 'smajlíci', v angličtině SMILEYS a nebo SMILIES.


LAUGH - v

Sloveso LAUGH je záludné již svojí výslovností. Ona slovíčka, kde je kombinace GH jsou vždy tak trochu matoucí. LAUGH se ale čte velmi jednoduše:

laugh / lɑ:f/

Tentokráte se nejedná o výraz obličeje, ale o viditelné a slyšitelné gesto, tedy když se někdo vyloženě nahlas směje.

I told a joke but nobody laughed.
Stop laughing!
I won't tell you. You'd laugh at me.
What are you laughing at?

Opět je zde vazba s předložkou AT - LAUGH AT sb (smát se někomu). Pozor tedy na rozdíl mezi SMILE AT a LAUGH AT.

Se slovesem LAUGH se ale může použít předložka ABOUT, obzvláště, když se něčemu později, s odstupem času zasmějete:

We would always laugh about it afterwards.

LAUGHTER - n

Podstatné jméno LAUGHTER (smích) se opět čte jednoduše / lɑ:ftə/. Jedná se o podst. jméno nepočitatelné.

Did you know that laughter heals?
Laughter was coming from the classroom.

Spojení a idiomy:

MAKE sb LAUGH - rozesmát někoho

She always used to make me laugh.

HAVE A GOOD LAUGH - dobře se zasmát, dobře se pobavit

Everyone had a good laugh when she showed up at the party in a bunny costume.

LAUGH OUT LOUD - hlasitě se zasmát (znáte zkratku LOL?)

The joke was so funny that I had to laugh out loud.

BURST OUT LAUGHING - vyprsknout smíchy

I couldn't hold it much longer and I burst out laughing.

LAUGH IN sb's FACE - vysmívat se někomu do obličeje

He was laughing in my face, that little brat!

LAUGHING STOCK - něco/někdo, kdo je jen pro smích

The incident reduced our country to a laughing stock.

NO LAUGHING MATTER - to není k smíchu

Drunk driving is no laughing matter, you idiot!


GRIN - v, n

Dalším slovíčkem je sloveso a podstatné jméno GRIN. Je ve významu i v použití velmi podobný slovesu SMILE. Rozdíl je, že při GRINNING jsou člověku vidět zuby, u SMILING nikoliv. Překlad může být tedy různý, od 'usmívat se' přes 'zubit se' až po 'šklebit se'.

He started grinning when he saw me.
There was a silly grin on his face.


GIGGLE - v, n

GIGGLE znamená "chichotat se". Pozor, vyslovujeme s /g/ na začátku.

The girls in the front row were giggling about something.


CHUCKLE - v, n

CHUCKLE označuje krátké většinou potlačené zasmání:

The boss made a joke, we all chuckled nervously and went on working.


FUN - n, adj

Velmi důležitým slovíčkem je podstatné jméno FUN - zábava.

He did it for fun.

Formální slova pro zábavu jsou ENTERTAINMENT či AMUSEMENT.

Velmi častá je kolokace HAVE + FUN - bavit se:

Girls just wanna have fun.
We had a lot of fun last night.
Are you having fun?
Have fun tonight!

Pokud chcete říci, že vás baví nějaká činnost, používá se sloveso ENJOY:

I enjoyed the party.
I enjoy skiing.

FUN ale používáme často i jako podstatné jméno či přídavné jméno, když je s někým zábava, je zábavný, nebo když je něco zábavné:

He's fun.
Snowboarding is fun.
I like fun activities like snowboarding or surfing.

FUNNY - adj

Ze slova FUN vychází ale také přídavné jméno FUNNY - legrační, srandovní:

He's so funny, look at him.
The joke wasn't very funny.
It's not funny. You could have killed yourself.

Pozor nyní na rozdíl mezi FUN a FUNNY:

My friend Jack is fun. - S mým kamarádem Jackem je zábava.
My friend Jack is funny. - Můj kamarád Jack je legrační, srandovní.

Studenti často pletou přídavné jméno FUNNY se slovem HAPPY. Rozdíl je jednoduchý:

FUNNY - legrační
HAPPY - veselý

I was happy when I heard they were getting married.

Podstatné jméno od HAPPY je HAPPINESS. Podobná slova (veselý) jsou MERRY (znáte 'merry Christmas'), JOLLY (možná znáte popěvek 'For he's a jolly good fellow') a zastaralý význam slova GAY.

FUNNY má ale i další významy, o těch se více dočtete v jiném článku.


HILARIOUS - adj

Když je něco VELMI VELMI legrační - VERY VERY FUNNY, můžeme použít přídavné jméno HILARIOUS:

My joke was funny but his was hilarious.


RIDICULOUS - adj

Přídavné jméno RIDICULOUS se překládá jako "směšný", ale v tom negativním smyslu. Přesnější překlad tedy může být "absurdní".

The price was ridiculous.
He was wearing a ridiculous hat.

Synonymum příd. jména RIDICULOUS je LUDICROUS.

RIDICULOUS vlastně vychází ze slovesa RIDICULE - vysmívat se někomu, zešměšňovat někoho.

He's constantly ridiculed by his wife for watching too many soap operas.

Podobně se používá sloveso MOCK - vysmívat se.

Are you mocking me?
He had a mocking expression in his eyes.


BE KIDDING, MAKE FUN

Nyní se podíváme, jak se řekne "dělat si legraci". Děláme-li si legraci Z NĚČEHO či NĚKOHO, používáme vazbu MAKE FUN OF sb/sth:

Are you making fun of me?
Americans often make fun of Canadians.

Pokud si "děláme legraci" ve významu, že říkáme něco, co není pravda, používáme bazbu BE KIDDING:

You've got to be kidding me!
Don't worry, I was just kidding.
No kidding!

Jedná se tedy o sloveso KID, které se však objevuje výhradně v průběhovém čase! POZOR, je to spojení velmi NEFORMÁLNÍ. Chcete-li "dělat si legraci" vyjádřit formálně, např. v eseji apod., použijte vazbu BE JOKING.

HUMOR, JOKE, WIT

Výše uvedená tři podstatná jména se týkají humoru či vtipu.

HUMOR (či v bristké angličtině HUMOUR) je v překladu prostě "humor".

I couldn't see the humor in it.
I have no sense of humor.

Pozor, HUMOR ale také znamená "nálada", tedy synonymum častějšího slova MOOD:

He was in good humor.

Příd. jméno je HUMOROUS:

He likes telling humorous stories.

Jako synonyma potom můžeme použít ENTERTAINING či AMUSING.

JOKE je klasický vtip, tedy krátký příběh, který má pointu (tzv. PUNCHLINE) a jeho cílem je lidi rozesmát. Jako "říci vtip" potom používáme kolokaci TELL A JOKE. Spojení MAKE A JOKE znamená 'udělat vtip'.

It's not a joke!
I can never tell a joke with a straight face.
He's trying to make jokes all the time.

Existuje ještě slovíčko PRANK, které označuje "vtípek" ve významu "rošťárna", tedy když někdo někomu něco provede.

Posledním slovem pro "vtip" je WIT, vyjadřuje ale spíše důvtip, jakou si moudrost.

His poems are full of wit.
He's very witty.


Závěrem

V tomto článku jsem se Vám snažil přiblížit slovíčka, která se týkají smíchu a usmívání. Ta nejzákladnější jsou SMILE, LAUGH/LAUGHTER, FUN/FUNNY. Ta se pokuste naučit opravdu důkladně. Všímejte si i vazeb, které jsou v příkladových větách zobrazeny tučným modrým písmem. Vesele si vše opakujte a hlavně se snažte používat nově naučenou slovní zásobu v praxi, jak v mluvené, tak v psané angličtině.

Slovíčka z tohoto článku si nyní můžete vyzkoušet zde:
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

S úsměvem... (test)

Test na slovíčka obsažená v článku „S úsměvem jde všechno lépe“.
PRE-INTERMEDIATE

S úsměvem... (vocabulary)

Slovíčka obsažená v článku „S úsměvem jde všechno lépe“.
PRE-INTERMEDIATE

Slovník naruby #1: From Cradle to Grave

Výběr zábavných hesel z netradičního výkladového slovníku.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno S úsměvem jde všechno lépe 42 20010 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 3 lety