Help for English

Housework

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 12.08.2008

Domácí práce (autor soutěžního příspěvku: Pavla Šmejdová)beat
beat - klepat (např. koberec)
BrE
/'bi:t/ Přehrát
AmE
/'bi:t/ Přehrát

verb - to hit sth (a carpet etc) repeatedly in order to clean it from dust

broom
broom - koště, smeták
BrE
/'bru:m/ Přehrát
AmE
/'bru:m/ Přehrát

noun - an instrument used for sweeping the floor

brush
brush - vykartáčovat, vyčistit (kartáčem)
BrE
/'brʌʃ/ Přehrát
AmE
/'brʌʃ/ Přehrát

verb - to clean with a brush

 
clean - vyčistit, očistit
BrE
/'kli:n/ Přehrát
AmE
/'kli:n/ Přehrát

verb - to remove dirt, to do an activity so that something is not dirty any more, e.g. wash, wipe etc.

 
cleaner - uklízečka, uklízeč
BrE
/'kli:nə/ Přehrát
AmE
/'kli:nər/ Přehrát

noun - a person whose job is to clean floors etc.

 
clear away - odklidit
BrE
/ˌklɪə ə'weɪ/ Přehrát
AmE
/ˌklɪr ə'weɪ/ Přehrát

verb - to put something out of sight

 
cloth - hadr
BrE
/'klɒθ/
AmE
/'klɑ:θ/ Přehrát

noun - a piece of material that is used for cleaning or washing something

 
detergent - čistící prostředek, mycí prostředek, prací prostředek
BrE
/dɪ'tɜ:dʒənt/ Přehrát
AmE
/dɪ'tɜ:rdʒənt/ Přehrát

noun - a liquid or powder that is used for washing dishes, clothes etc.

do the shopping
do the shopping - nakoupit, udělat nákup
BrE
/ˌdu: ðə'ʃɒpɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌdu: ðə'ʃɑ:pɪŋ/ Přehrát

verb - to go and buy the things that you need

 
dry up - utřít nádobí
BrE
/ˌdraɪ'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌdraɪ'ʌp/ Přehrát

verb - to wipe wet dishes with a towel to make them dry

dust
dust - prach
BrE
/'dʌst/ Přehrát
AmE
/'dʌst/ Přehrát

noun - fine powder with small particles of dirt and sand etc. that usually covers things in your home if you don't clean very often

duster
duster - prachovka
BrE
/'dʌstə/ Přehrát
AmE
/'dʌstər/ Přehrát

noun - a piece of cloth used for removing dust from sth

 
dustpan - lopatka (na smetí)
BrE
/'dʌstˌpæn/ Přehrát
AmE
/'dʌstˌpæn/ Přehrát

noun - a flat container with a short handle onto which you sweep dust when cleaning

 
hoover - luxovat, vysávat (vysavačem)
BrE
/'hu:və/ Přehrát
AmE
/'hu:vər/ Přehrát

verb - to clean with a vacuum cleaner

iron
iron - žehlit, vyžehlit
BrE
/'aɪən/ Přehrát
AmE
/'aɪərn/ Přehrát

verb - to make clothes smooth and flat by using a special instrument with a hot flat bottom

 
launder - vyprat a vyžehlit
BrE
/'lɔ:ndə/ Přehrát
AmE
/'lɔ:ndər/ Přehrát

verb - to wash and iron sth (clothes etc.)

 
make bed - ustlat, ustlat si, ustlat postel
BrE
/ˌmeɪk 'bed/ Přehrát
AmE
Přehrát

verb - to tidy up the bed and the bedsheets

 
mop up - setřít, vytřít
BrE
/ˌmɒp'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌmɑ:p'ʌp/ Přehrát

verb - to clean with a mop

polish
polish - leštit, naleštit
BrE
/'pɒlɪʃ/ Přehrát
AmE
/'pɑ:lɪʃ/ Přehrát

verb - to make something clean and shiny (esp. by rubbing it)

rinse
rinse - opláchnout
BrE
/'rɪns/ Přehrát
AmE
/'rɪns/ Přehrát

verb - to wash in clean water in order to remove soap or dirt

scrub
scrub - drhnout (kartáčem), vydrhnout (kartáčem)
BrE
/'skrʌb/ Přehrát
AmE
/'skrʌb/ Přehrát

verb - to clean something by rubbing it hard with an instrument, such as a stiff brush

sponge
sponge - houba
BrE
/'spʌndʒ/ Přehrát
AmE
/'spʌndʒ/ Přehrát

noun - a piece of soft material full of small holes, it is used for washing things with, because it easily hold water

sweep
sweep - zametat, mést, zamést, smést
BrE
/'swi:p/ Přehrát
AmE
/'swi:p/ Přehrát

verb - to clean by a broom or a brush

tea towel
tea towel - utěrka
BrE
/'ti:taʊəl/ Přehrát
AmE
/'ti:taʊəl/ Přehrát

noun - a square piece of cloth that you use to dry something with, esp. wet dishes after they have been washed

 
tidy up - uklízet, uklidit, uklidit si
BrE
/ˌtaɪdi'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌtaɪdi'ʌp/ Přehrát

verb - to make a room etc. look well arranged

vacuum cleaner
vacuum cleaner - vysavač
BrE
/'vækju:mˌkli:nə/ Přehrát
AmE
/'vækju:mˌkli:nər/ Přehrát

noun - a machine that you use to clean the carpet of dust and dirt

wash
wash - prát, vyprat
BrE
/'wɒʃ/ Přehrát
AmE
/'wɑ:ʃ/ Přehrát

verb - to clean clothes with water

wash up
wash up - mýt nádobí
BrE
/ˌwɒ'ʃʌp/ Přehrát
AmE
/ˌwɑ:ʃ'ʌp/ Přehrát

verb - to wash plates and cups and spoons etc. in water after a meal

 
washing powder - prášek na praní
BrE
/ˌwɒʃɪŋ'paʊdə/
AmE
/ˌwɑ:ʃɪŋ'paʊdər/ Přehrát

noun - the fine powder that is used in a washing machine to wash clothes

wipe
wipe - utřít, setřít
BrE
/'waɪp/ Přehrát
AmE
/'waɪp/ Přehrát

verb - to clean something by passing a cloth over it

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod. Více informací o tomto produktu naleznete zde.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

HOUSEWORK (domácí práce)

Článek o důležitých slovíčkách a vazbách, které jsou spojeny s domácími pracemi. (upravený článek z roku 2009)

ALL LEVELS

Murphy's Law - soutěžní příspěvky

Soutěžní příspěvky do soutěže s Murphyho zákony.
ALL LEVELS

Škola hrou - soutěžní příspěvky

Finalisté soutěže o hru WORD UP a jejich příspěvky na téma ‚Škola hrou‘.
Copyright info:

Výběr slov: Pavla Šmejdová.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář