Help for English

Nálady, pocity, charakter

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.08.2008

Slovní zásoba týkající se nálad a charakterových vlastností člověka (autor soutěžního příspěvku: Martina Brendlová) 
adored - zbožňovaný
BrE
/ə'dɔ:d/ Přehrát
AmE
/ə'dɔ:rd/ Přehrát

adjective - loved very much

 
amorous - vášnivý, romantický
BrE
/'æmərəs/ Přehrát
AmE
/'æmərəs/ Přehrát

adjective - romantic, expressing sexual desire

 
argumentative - hádavý, svárlivý
BrE
/ˌɑ:gjʊ'mentətɪv/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:rgjʊ'ment̬ət̬ɪv/ Přehrát

adjective - tending to argue too much

 
bitchy - protivný
BrE
/'bɪtʃi/ Přehrát
AmE
/'bɪtʃi/ Přehrát

adjective, informal - in a bad mood, irritable

 
blissful - blažený
BrE
/'blɪsfl/ Přehrát
AmE
/'blɪsfl/ Přehrát

adjective - extremely happy or joyful

 
contemplative - přemýšlivý, rozjímavý, hloubavý
BrE
/kən'templətɪv/ Přehrát
AmE
/kən'templətɪv/ Přehrát

adjective - tending to consider things or think about things for a long time

 
distraught - rozrušený
BrE
/dɪ'strɔ:t/ Přehrát
AmE
/dɪ'strɔ:t/ Přehrát

adjective - very emotionally upset

 
enthralled - fascinovaný, uchvácený
BrE
/ɪn'θrɔ:ld/ Přehrát
AmE
/ɪn'θrɔ:ld/ Přehrát

adjective - fascinated by something, filled with wonder or amazement

 
gallant - galantní
BrE
/'gælənt/ Přehrát
AmE
/'gælənt/ Přehrát

adjective - behaving kindly and attentively towards women

 
giggly - hihňavý, uhihňaný
BrE
/'gɪgli/ Přehrát
AmE
/'gɪgli/ Přehrát

adjective - tending to laugh lightly in a silly or nervous way

 
grumpy - nevrlý, mrzutý, protivný, nabručený
BrE
/'grʌmpi/ Přehrát
AmE
/'grʌmpi/ Přehrát

adjective - bad-tempered, irritable

 
impervious - nepřístupný (povahou)
BrE
/ɪm'pɜ:vɪəs/ Přehrát
AmE
/ɪm'pɜ:rviəs/ Přehrát

adjective - not allowing to be affected by something

 
impressed - ohromený
BrE
/ɪm'prest/ Přehrát
AmE
/ɪm'prest/ Přehrát

adjective - strongly affected by something

 
indignant - rozhořčený
BrE
/ɪn'dɪgnənt/ Přehrát
AmE
/ɪn'dɪgnənt/ Přehrát

adjective - annoyed by something which is seen as wrong or unfair

 
irate - vzteklý, rozčilený
BrE
/aɪ'reɪt/ Přehrát
AmE
/aɪ'reɪt/ Přehrát

adjective - extremely angry

 
morose - mrzutý, rozmrzelý
BrE
/mə'rəʊs/ Přehrát
AmE
/mə'roʊs/ Přehrát

adjective - moody, ill-tempered, unwilling to smile

 
nostalgic - nostalgický
BrE
/nɒ'stældʒɪk/ Přehrát
AmE
/nɑ:'stældʒɪk/ Přehrát

adjective - feeling sentimental because of something that happened long ago

 
pugnacious - bojovný, vznětlivý, výbojný
BrE
/pʌg'neɪʃəs/ Přehrát
AmE
/pʌg'neɪʃəs/ Přehrát

adjective - quick to argue or fight, quick to use violence

 
sassy - drzý, nestydatý
BrE
/'sæsi/ Přehrát
AmE
/'sæsi/ Přehrát

adjective, American English - cheeky, behaving in a bold and often improper way

 
sneaky - záludný, mazaný
BrE
/'sni:ki/ Přehrát
AmE
/'sni:ki/ Přehrát

adjective - marked by deception and stealth

 
vexed - otrávený, rozmrzelý
BrE
/'vekst/ Přehrát
AmE
/'vekst/ Přehrát

adjective - annoyed by little things

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod. Více informací o tomto produktu naleznete zde.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

People's character vocabulary test (verze B)

Test znalosti slovíček popisujících lidské vlastnosti, charakter apod.
UPPER-INTERMEDIATE

People's character vocabulary test

Test znalosti slovíček popisujících lidské vlastnosti, charakter apod.
STARTER

Pocity

Slovíčka označující různé pocity.

Copyright info:

Výběr slov: Martina Brendlová

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Nálady, pocity, charakter 0 7855