Help for English

City & Guilds (mezinárodní zkoušky)

ALL LEVELS Vydáno dne 21.02.2012

Zkoušky City & Guilds se dostávají do povědomí stále většího počtu studentů a pro někoho mohou být zajímavou alternativou ke zkouškám Cambridge ESOL. V článku najdete jejich podrobný rozbor, včetně zkušebních testů ke stažení a videonahrávek z ústního testu.
City Guilds vzniklo před 125 lety a je jednou z největších britských vzdělávacích a certifikačních institucí z oblasti odborného vzdělávání. Sídlí v Londýně, ale působí ve více než 100 zemích prostřednictvím svých 8500 akreditovaných center a 7 mezinárodních poboček.

Jejich certifikace pokrývá většinu profesních odvětví a každý rok poskytnou více než 1,5 milionů certifikátů. Ne všude však nabízí svou kompletní škálu služeb a v České republice se zaměřují na jazykové zkoušky, zvyšování kvalifikace pro učitele a také zvyšování kvalifikace pro management.

 

Druhy nabízených zkoušek

Nejrozšířenější aktivitou v České republice je určitě skládání jazykových zkoušek z obecné angličtiny. City Guilds však nabízí i jiné zkoušky (např. různé kvalifikace pro management) a i jazykových zkoušek nabízí celou řadu:


Zkoušky z obecné angličtiny
International English for Speakers of Other Languages (IESOL)
International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

Zkoušky z obchodní angličtiny
Spoken English Test for Business (SETB)
English for Business Communications (EBC)
English for Office Skills (EOS)

Zkoušky pro žáky
English for Speakers of Other languages for Your Learners (YESOL)
Spoken English for Speakers of Other languages for Your Learners (YSESOL)


Jelikož se však dnes chceme věnovat hlavně zkouškám z obecné angličtiny, pro detailnější informace vás odkážeme na stránky www.cityandguilds.cz.

 

Zkoušky z obecné angličtiny

Ze všech nabízených zkoušek a certifikací vás pravděpodobně budou zajímat právě zkoušky z obecné angličtiny, o kterých si řekneme víc.

Jedním z velmi zajímavých a jedinečných aspektů těchto zkoušek je fakt, že si je můžete rozdělit na dvě části a dělat každou úplně zvlášť:


IESOL
= písemná zkouška
International English for Speakers of Other Languages


ISESOL
= ústní zkouška
International spoken English for Speakers of Other Languages


Máte tedy možnost připravovat se a složit pouze písemnou část, nebo naopak část ústní. Pochopitelně si můžete vybrat zkoušku na šesti základních úrovních, a ty dokonce mohou být rozdílné v psané části a ústní části.

 

Úrovně zkoušek

V dnešní době snad nikoho nepřekvapí, že se znalosti jazyků rozdělují do šesti skupin podle Společného evropského referenčního rámce (Common European Framework of Reference for Languages).

Jde vlastně o tři skupiny (A = začátečník, B = nezávislý, C = způsobilý), z nichž každá úroveň je dále rozdělena na dvě části: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Více si můžete přečíst zde.

U zkoušek City Guilds nesou jednotlivé úrovně tato označení:

 


Tyto úrovně jsou u písemné i ústní zkoušky, a pokud jste silnější spíše ve čtení a porozumění textu a slabší v mluvení, můžete si klidně vybrat písemnou zkoušku vyšší úrovně a ústní nižší úrovně. Co vás v obou zkouškách čeká, se dočtete níže.

 

Jednotlivé části zkoušek

Jak jsme si již řekli, zkoušky jsou celkem dvě: písemná a ústní. Písemná část se zaměřuje na čtení, psaní a poslech. Ústní potom pouze na mluvení.


IESOL
= písemná zkouška (2 - 3 hodiny)
2 hod (A1/A2), 2 hod 30 min (B1/B2), 3 hod (C1/C2)

poslech: 4 části (A1 - C2)

- přiřazení vyslechnuté informace k danému obrázku či textu
- výběr vhodné reakce k vyslechnutému textu
- rozeznání tématu, účelu a kontextu vyslechnutých rozhovorů
- doplňování slov do neúplného textu

čtení: 4 části (A1 - C2)

- znalost struktury krátkých autentických textů
- rozeznání účelu textu a pochopení specifických informací.
- výběr specifických informací z textu a vypracování zadané úlohy
- porozumění textů literárních a citově zabarvených (C1/C2)

psaní: 2 části (B2/C1/C2), 3 části (B1), 4 části (A1/A2)

- vyplnění formuláře (A1/A2)
- oprava chyb v textu (pravopis, interpunkce, pořádek slov ve větě)
- vytvoření neutrálního a formálního textu
- slohová práce na zadané téma


ISESOL = ústní zkouška (5 - 15 min)
5 min (A1), 7 min (A2), 9 min (B1), 10 min (B2), 12 min (C1), 15 min (C2)

část 1: sdělení osobních informací

- kandidát odpovídá na dotazy zkoušejícího

část 2: schopnost komunikace v každodenních situacích

- kandidát a zkoušející vzájemně reagují v zadaných reálných situacích

část 3: výměna rozdílných informací a názorů

- kandidát a zkoušející porovnávají rozdílné obrázky (A1/A2)
- na vyšších úrovních probíhá diskuze mezi kandidátem a zkoušejícím na základě vstupních informací ve formě tabulek či textů

část 4: monolog na zadané téma

- kandidát přednese monolog na zadané téma a na závěr proběhne krátká diskuze se zkoušejícím


Tyto popisy jednotlivých částí jsou pouze obecné. Daleko lepší představu si uděláte přímo ze zkušebních testů. Jsou k dispozici online a odkazy na ně naleznete níže.

 

Hodnocení zkoušek

Pokud jde o hodnocení, můžete dosáhnout následujících stupňů:

FCP = First Class Pass (uspěl s vyznamenáním)
Uděluje se uchazečům, kteří dosáhnou hodnocení Uspěl s vyznamenáním v částech Poslech, Čtení a Psaní.

P = Pass (uspěl)
Uděluje se uchazečům, kteří dosáhnou hodnocení alespoň dvakrát Uspěl a jednou Téměř neuspěl (Narrow Fail) v Poslechu, Čtení a Psaní.

F = Fail (neuspěl)
Uděluje se uchazečům, kteří dosáhnou hodnocení Neuspěl, nebo minimálně dvakrát Téměr neuspěl.

Pokud jde o písemnou zkoušku, tak za každou ze tří část (poslech, čtení a psaní) můžete dostat maximální počet bodů, ale tyto body se mění podle úrovně zkoušky (A1 - C2). Proto se nedá jednoduše určit, jakou musíte mít minimální úspěšnost v procentech.

U všech úrovní (A1 - C2) je však minimální procento k úspěchu u zkoušky přibližně 50%. Nezapomeňte však, že ani v jedné ze tří částí nemůžete dosáhnout hodnocení Fail, a jen u jedné ze tří částí můžete dosáhnout Narrow Fail.

Pokud bychom to chtěli hodně zjednodušit, musíte mít ze dvou částí alespoň mírně nad 50% a u jedné části můžete mít mírně pod 50%.


U ústní zkoušky se také hodnotí podle počtu bodů. Vychází se z hodnocení na základě dvou škál (Global communication + Analytical scale). Jejich součet se vydělí dvěma a podle výsledku se pak vyhodnotí, zda kandidát uspěl nebo ne. Hodnotí se přesnost, rozsah, plynulost i výslovnost.

Pozor! Hodnocení se neprovádí v akreditovaném centru, a to dokonce ani Ústní zkouška. Písemná zkouška a audionahrávka ústní zkoušky se zasílají do britské centrály City Guilds v Lodnýně, kde ji hodnotí zkušení britští metodici za dodržení přísných kritérií stanovených Ministerstvem vzdělávání Velké Británie.

Podrobné výsledky má centrum k dispozici do 4 - 6 týdnů a certifikáty do 8 týdnů od konání zkoušky.

 

Zpětná vazba při nezdaru

Pokud kandidát zkoušku neudělá, dostane tzv. Feedback report, kde je určitými značkami označeno, co se mu povedlo či nepovedlo. Může tak zjistit, na co se příště zaměřit.

Seznam značek s vysvětlením:
HI Writing - Grammar: Standard not met, HJ Writing - Task Fulfilment: Standard not met, HK Writing - Vocabulary: Standard not met, HL Writing - Structure: Standard not met, GA Listening: First Class Pass, GB Listening: Pass, GC Listening: Narrow Fail, GD Listening: Fail, GE Reading: First Class Pass, GF Reading: Pass, GG Reading: Narrow Fail, GH Reading: Fail, GI Writing: First Class Pass, GJ Writing: Pass, GKWriting: Narrow Fail, GL Writing: Fail

 

Jak se na zkoušky připravit

Principem všech zkoušek City Guilds je otestování schopnosti používat jazyk naprosto běžně. V testech nenajdete chytáky ani příliš akademické obraty.

Z tohoto důvodu se neotevírají přípravné kurzy pro jednotlivé zkoušky. Vše, co budete potřebovat, se naučíte v běžných kurzech. Pochopitelně musíte vzít v úvahu vaši současnou úroveň znalostí. Stačí si tedy vybrat vaši úroveň a jednoduše se na zkoušku přihlásit.

Pro mnohé je však určitě dosti náročné odhadnout, na jaké jsou zrovna úrovni. K tomuto účelu mají možnost využít mnoho testovacích materiálů (ať už zdarma online, nebo v podobě zakoupených knih). Také se mohou nechat otestovat nanečisto (viz níže).

 

Vhodné materiály

Mnoho studentů však přece jen muže chtít projít určitou fází přípravy na zkoušku a pořídit si k ní učební materiálu. Náš partnerský web English Books nabízí takovým studentům široký výběr různých materiálů:

 

Učebnice City Guilds
A1, A2, B1, B2, C1, C2 (Student's book, Teacher's book, CD)
Jednoduše strukturované učebnice, které vás provedou kompletní přípravou na zkoušku

Succeed City Guilds Practice Tests
B1, B2, C1, C2 (Student's book, Teacher's book, CD)
5-10 testů IESOL + 5-10 testů ISESOL

City Guilds Pratice Tests (nakl. Express Publishing)
B2, C2 (Student's book, Teacher's book, CD)
6 testů IESOL + 6 testů ISESOL

City Guilds Pratice Tests (nakl. Heinle Cengage Learning)
B2 (Student's book, Teacher's book, Answer Key, CD)
6 testů IESOL + 6 testů ISESOL

Simply City Guilds
B2 (Student's book, Teacher's book, CD)
8 lekcí na přípravu + 4 testy IESOL

Všechny tyto materiály najdete na stránkách English Books.

Tyto knihy by si jistě zasloužily podrobnější recenzi, ale k tomuto zde není (vzhledem k délce článku) prostor. Recenze těchto knih však plánujeme do budoucna.

 

Internetové stránky

Za zmínku určitě stojí i internetové stránky, kde se dozvíte o zkouškách mnohem víc. K dispozici jsou mezinárodní stránky www.cityandguildsenglish.com i české stránky www.cityandguilds.cz.

Na anglických stránkách (klikněte na obrázek) najdete nepřeberné množství materiálů, které vám pomohou s přípravou na zkoušky včetně testů nanečisto i ukázek video ukázek Ústní zkoušky. Více se dočtete níže.

Na českých stránkách (klikněte na obrázek) najdete podobné materiály včetně mnoha materiálů ke stažení, jako např. souhrnné analýzy výsledků zkoušek, metodické příručky nebo letáky a brožury.

 

IESOL / ISESOL Handbook

Velice užitečný pro přípravu na zkoušky je také Handbook (příručka), která obsahuje spoustu neocenitelných rad jak pro učitele, tak pro samotné studenty.

Příručky jsou dvě a stáhnout si je můžete ve formátu PDF zde.

Najdete zde například podrobný seznam věcí, které by měl student na určité úrovni znát, včetně gramatiky a okruhů slovní zásoby. Nechybí však spousta užitečných materiálů ať pro samouky či učitele, například hodnocení jednotlivých částech zkoušek.

 

Videonahrávky

Na stránkách cityandguildsenglish.com najdete šest videonahrávek, kde se můžete podívat, jak vypadá Ústní zkouška.

Jde o tři nahrávky úrovně ISESOL B2 Communicator level. Můžete se podívat, jak udělat zkoušku s vyznamenáním (First Class Pass), jak udělat zkoušku (Pass) a dokonce i jak to vypadá, když se studentovi zkouška nepodaří (Fail).


Pro videa klikněte na tento obrázek

K dispozici jsou také tři nahrávky úrovně ISESOL C2 Mastery level, a opět se můžete podívat, jak studenti test zvládli i nezvládli.


Pro videa klikněte na tento obrázek

Na serveru youtube.com pak najdete další čtyři videa:

 

Slovník u zkoušky?

Ano, u písemné zkoušky můžete používat výkladový slovník (anglicko-anglický). Toto ocení obzvláště ti, kteří skládají vyšší úroveň zkoušky. Pokud mají čas, mohou si neznámé slovíčko v textu najít ve slovníku.

 

Akreditovaná centra

Důležitou informací jsou také detaily o akreditovaných centrech. Jde o místa, kde můžete zkoušku složit.

Na rozdíl od zkoušek Cambridge ESOL se zkoušky mohou skládat kdykoli v roce, vše záleží od počtu zájemců a domluvě s centrem.

Akreditovaná centra jsou většinou jazykové školy, ale také univerzity (např.: FSI VUT Brno, UTB Zlín, FIM UHK, FSE UJEP) nebo gymnázia.

Další nespornou výhodou je, že v rámci přípravy na zkoušku můžete chodit do jazykového kurzu obecné angličtiny v konkrétní jazykové škole a na stejném místě můžete složit i danou zkoušku. Třeba u Ústní zkoušky pak může být vaším zkoušejícím učitel, kterého znáte z kurzu, což znatelně snižuje míru nervozity.

Center je celkem 28 a jejich seznam najdete zde.

Centra se nacházejí ve městech Brno, Břeclav, České Budějovice, Hradec Králové, Hranice, Jihlava, Kadaň, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Šumperk, Tábor, Teplice, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín.

 

Termíny a cena

Jak jsme si již řekli, zkoušky můžete složit v jednotlivých akreditovaných centrech a jejich termín zcela závisí na zájmu studentů. Obecně se konají mnohem častěji než jen 4x do roka, některá centra v Praze testují každý měsíc.

Centra si určují nejen termíny zkoušek, ale i jejich cenu. Rozdíly jsou však minimální. My zde nabízíme ceny pražské s tím, že v jiných městech jsou zkoušky většinou levnější o cca 100,- Kč.

 IESOL (písemná)ISESOL (ústní)IESOL + ISESOL
Preliminary A1:1 650,- Kč1 650,- Kč3 200,- Kč
Access A2:1 650,- Kč1 650,- Kč3 200,- Kč
Achiever B1:1 650,- Kč1 650,- Kč3 200,- Kč
Communicator B2:1 850,- Kč1 850,- Kč3 600,- Kč
Expert C1:2 000,- Kč2 000,- Kč3 900,- Kč
Mastery C2:2 000,- Kč2 000,- Kč3 900,- Kč

 

Uznávání zkoušek

Jazykové zkoušky City Guilds se dostávají do stále širšího povědomí, ačkoli je jasné, že za zkouškami Cambridge ESOL zatím značně pokulhávají. Na druhou stranu je to problém spíše České republiky, protože v Evropě jsou na tom mnohem lépe.

Pozn.: Vše je dle mého názoru otázka času. Některé možná překvapí, že dobré povědomí o úrovních angličtiny podle evropského rámce A1-C2 (což berou dnes někteří již jako samozřejmost), je otázka až posledního cca roku nebo dvou. A to se bavím o personálních odděleních firem či personálních agenturách. Proto věřím, že i CaG si časem získá lepší povědomí, které si tak zaslouží.


V Evropě a ve světě jsou zkoušky uznávány:

- profesními asociacemi, například:

UCAS - organizace v UK koordinující studijní postup zahraničních studentů na tamějších vysokých školách
ACCA - Asociací daňových poradců

- evropskými vládami, například:

Polska (jako požadovaná kvalifikace státních zaměstnanců a učitelů angličtiny na základních a středních školách)
České republiky (jako požadovaná kvalifikace státních zaměstnanců a vládních úředníků)
Itálie (jako kvalifikace potřebná pro crediti formativi studentů)
Slovenska (místo maturity z angličtiny)
Řecka 

- vládními regulačními úřady v UK:

City Guilds IESOL zkoušky jsou akreditované Úřadem pro kvalifikace a kurikula (QCA), a proto jsou součástí Národního zkouškového rámce pro Anglii, Wales a Severní Irsko
Vládní hraniční a imigrační agenturou (Home Office Border and Immigration Agency) pro účely získání práce a povolení k pobytu v UK pro občany ze zemí mimo EU

- univerzitami

Mnoha prestižními vysokými školami v UK, v Evropě a na dalších kontinentech

- zaměstnavateli

Mnoho firem používá City Guilds IESOL zkoušky jako požadovanou kvalifikaci pro financování firemních jazykových školení napříč Evropou, Asií a Afrikou.


V rámci České republiky jsou zkoušky uznávány:

- Ministerstvem školství (MŠMT)

- českými univerzitami (seznam s podrobnostmi najdete zde)


Na odkazu níže si můžete stáhnout plnohodnotnou brožuru ve formátu PDF s podrobnostmi o uznávaných institucích:


Klikněte na odkaz a na další stránce ve spodní části budete mít
možnost výběru dvou velikostí tohoto souboru.

 

Zkoušky nanečisto

Řekli jsme si vše podstatné ke zkouškám a nyní vás možná bude zajímat, jestli byste takovou zkoušku zvládli. Pokud si chcete udělat zkoušku nanečisto, máte v podstatě dvě možnosti.

Buď si ji můžete vyzkoušet online, nebo se vydat do některého z akreditovaných center, které tyto "mock exams" nabízí.

 

Zkouška online

Pod každým odkazem najdete příslušnou stránku www.cityandguildenglish.com s odkazem na konkrétní testy. Doporučujeme se zaregistrovat, aby se vám otevřely všechny dostupné testy. Dokumenty jsou pak ve formátu PDF.

 IESOL (písemná)ISESOL (ústní)
Preliminary A1:zde (2 testy)zde (4 testy)
Access A2:zde (3 testy)zde (5 testů)
Achiever B1:zde (4 testy)zde (5 testů)
Communicator B2:zde (4 testy)zde (5 testů)
Expert C1:zde (4 testy)zde (5 testů)
Mastery C2:zde (5 testů)zde (5 testů)


U písemné zkoušky najdete i poslechovou část ve formátu MP3 společně s přepisem nahrávky, a taky klíč, kde si můžete překontrolovat správné odpovědi.

 

Zkouška v jazykové škole

Jak jsme si již řekli, zkoušky se pořádají několikrát do roka v mnoha akreditovaných centrech v celé České republice.

Každé centrum (jazyková škola) si pak samo volí, jak často pořádat zkoušky (podle počtu zájemců) a taky jak často bude nabízet zkoušky nanečisto. Doporučujeme proto navštívit stránky centra, které vám vyhovuje lokalitou, a prostudovat jejich konkrétní nabídku.

Seznam všech 28 center najdete zde.

 


Englishbooks Day

Naši pravidelní navštěvovatelé jistě znají internetový obchod EnglishBooks.cz, který nabízí nepřeberné množství materiálů pro výuku i pro zábavu v angličtině.

Tento obchod téměř od začátku existence našich stránek také sponzoruje chod stránek a ve spolupráci s ním také nabízíme našim čtenářům různé soutěže o knihy a další aktivity.

Loni na jaře jsme poprvé pořádali Englishbooks Day, kde probíhaly různé přednášky a semináře a zájemci si mohli vyzkoušet nanečisto právě zkoušku City Guilds IESOL (písemná zkouška). Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.


Druhý ročník se bude konat 14. dubna 2012.


Podrobný program se zatím připravuje, ale již nyní víme, že si zájemci budou moci vyzkoušet opět zdarma City Guilds zkoušky, a to písemný i ústní projev. Oboje na úrovních A1 - C2. Výsledky by měly být známé ještě ten den.

 

 Po přečtení dnešního článku jste pravděpodobně došli k závěru, že zkoušky City Guilds mohou být pro mnohé zajímavou alternativou k známějším zkouškám Cambridge ESOL. Pojďme si tedy porovnat oba typy zkoušek.

Mezi hlavní výhody zkoušek City Guilds patří fakt, že tyto zkoušky jsou vlastně dvě (písemná a ústní), ale u Cambridge ESOL skládáte jednu zkoušku. Sice se skládá také z části písemné a ústní, ale tyto části musíte složit naráz.

Pokud máte třeba pocit, že vám nejde mluvení, můžete si u City Guilds udělat pouze zkoušku písemnou a ústní buď odložit, nebo si třeba udělat ústní zkoušky nižší úrovně.

Díky tomu, že jsou zkoušky dvě, ušetříte. Pokud se vám totiž nepodaří jedna zkouška, nepřijdete o tolik peněz. Navíc součet obou zkoušek City Guilds úrovně B2 a vyšší je menší než Cambridge ESOL.

Další výhodou je fakt, že se na zkoušku v podstatě nemusíte speciálně připravovat. Krédo City Guilds je, že vám stačí obecná znalost jazyka. U zkoušek Cambridge ESOL se vyžaduje znalost jazyka často spíše akademická (hlavně u vyšších úrovní).

Pokud si vyberete akreditované centrum, kde budete chodit na kurz obecné angličtiny, může váš učitel být také zkoušející u ústní zkoušky, což značně snižuje míru nervozity, jelikož se vzájemně již znáte (toto však nelze zaručit ve všech školách).

U ústní zkoušky je také nespornou výhodou to, že je student vždy zkoušen samostatně (nikoli ve dvojici jako u zkoušek Cambridge ESOL).

U poslechová části určitě potěší, že organizátoři zkoušek City Guilds pečlivě vybírají testovací prostory kvůli tomu, aby kandidáti dobře slyšeli, takže se nestane, že byste byli testováni v aule nebo v nějakém hotelu.

Zkoušky City Guilds můžete skládat mnohem častěji. Jednotlivá centra totiž vypisují jejich termíny na základě zájmu z řad studentů. V Praze na některých místech je to dokonce každý měsíc. Cambridge ESOL má termíny v roce vždy pouze čtyři.

Doposud se jeví jasně výhodnější zkoušky City Guilds. Je však třeba si připustit, že v České republice tyto zkoušky nedosahuji zdaleka takového povědomí jako zkoušky Cambridge ESOL. Například na Slovensku však jsou zkoušky uznávány jako ekvivalent k maturitě.

Za poslední roky se však povědomí o zkouškách City Guilds značně zlepšilo, i když se stále může stát, že vám třeba při pohovoru nebudou moc rozumět. Stačí je však odkázat na stránky MŠMT, protože zkoušky City Guilds úznává jako řádné potvrzení dosažené úrovně angličtiny.

 

 

Závěr

Pokud jste dočetli až sem, pravděpodobně vás zkouška zaujala. Jsem si vědomi toho, že dnešní článek byl velice dlouhý a obsáhlý, ale snažil jsem se předat vám o zkouškách co nejvíce informací, protože se mi jejich principy velice líbí.

Myslím si, že si zkoušky City Guilds rozhodně zaslouží pozornost, proto vznikl tento článek. Věříme, že některým pomůže při rozhodování, jakou zkoušku z jazyka do budoucna zvolit.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Komunikace, nebo gramatika?

Co znamená slovo „komunikativní“ ve výuce anglického jazyka?
ALL LEVELS

O zkouškách City&Guilds - obecná angličtina

Informace o zkouškách z obecné angličtiny City&Guilds, konkrétně o písemné zkoušce IESOL a ústní ISESOL.
ALL LEVELS

Soutěž s City & Guilds

Soutěž z anglického jazyka pro studenty SŠ z Prahy a Středočeského kraje – City & Guilds English Language Contest 2011. Výhra – zájezd do Anglie!
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno City & Guilds (mezinárodní zkoušky) 18 19624 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 4 lety