Help for English

Slovesa s koncovkou -EN

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.09.2012

Přehled sloves s koncovkou -EN, která vyjadřují změnu stavu.Slovesa s koncovkou -EN

O slovesech s koncovkou -EN jsme se jistě již zmiňovali (např. v článcích Změna stavu – slovesa BECOME, GET, GO nebo Suffixes – přípony (třetí část)). Dnes Vám nabídnu přehled těchto sloves.

Nejprve si připomeneme, o jaká slovesa se jedná. Slovesa s koncovkou -EN (nemluvíme-li ovšem o minulém příčestí některých nepravidelných sloves jako např. WRITTEN, GOTTEN, FORGOTTEN, RIDDEN, DRIVEN, TAKEN apod.) vyjadřují změnu stavu. Nejčastěji se tvoří z přídavného jména:

black → blacken – zčernat
wide → widen – rozšířit (se)

Někdy je musíme vytvořit z podstatného jména, ne z přídavného:

strong – strength → strengthen – zesílit, posílit
high – height→ heighten – zvýšit, zvednout

Takto však nelze vytvářet nová slova z jakéhokoliv přídavného jména. U některých ano, ale u většiny ne. Např. greenen, narrowen, cheerfullen či largen prostě neexistují. Potom musíme pro vyjádření změny stavu použít jiné prostředky, nejčastěji např. vazbu s MAKE / BECOME (viz článek Změna stavu – slovesa BECOME, GET, GO).

green – become/turn green (He turned green with envy.)
narrow – narrow (His eyes narrowed.)
cheerful – cheer up (My friends tried to cheer me up.)
large – enlarge (Can you enlarge this picture a little?)

Nyní již přehled sloves s koncovkou -EN. Bude rozdělen na tři skupiny podle důležitosti. Každý přehled si můžete importovat do programu Word Manager nebo se z něho nechat prozkoušet zdarma zde. Za každým přehledem uvedu několik příkladových vět.


Verbs ending in -EN 1. část

 
blacken - zčernat
BrE
/'blækən/ Přehrát
AmE
/'blækən/ Přehrát

verb - to become black

 
brighten - rozjasnit se, zjasnit, zesvětlat
BrE
/'braɪtn/ Přehrát
AmE
/'braɪtn/ Přehrát

verb - to become bright, to become brighter

 
broaden - rozšířit, rozšířit se
BrE
/'brɔ:dn/ Přehrát
AmE
/'brɔ:dn/ Přehrát

verb - to make broader, to become broader

 
darken - stmívat se, potemnět, tmavnout, ztmavnout
BrE
/'dɑ:kən/ Přehrát
AmE
/'dɑ:rkən/ Přehrát

verb - to become darker

 
deepen - prohloubit (se)
BrE
/'di:pən/ Přehrát
AmE
/'di:pən/ Přehrát

verb - to make something deeper, to become deeper

 
harden - ztvrdnout, zpevnit se
BrE
/'hɑ:dn/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rdn/ Přehrát

verb - to become harder

 
lengthen - prodloužit, prodloužit se
BrE
/'leŋθən/ Přehrát
AmE
/'leŋθən/ Přehrát

verb - to make sth longer, to become longer

 
lighten - zesvětlit, prosvětlit, osvětlit
BrE
/'laɪtn/ Přehrát
AmE
/'laɪt̬n/ Přehrát

verb - to give more light or brightness, to become or make something lighter and brighter

 
shorten - zkrátit, krátit, zkrátit se
BrE
/'ʃɔ:tn/ Přehrát
AmE
/'ʃɔ:rt̬n/ Přehrát

verb - to make shorter, to become shorter

 
soften - změkčit
BrE
/'sɒfn/ Přehrát
AmE
/'sɑ:fn/ Přehrát

verb - to make softer, to become softer

 
strengthen - posílit, zesílit, dodat sílu, posilnit
BrE
/'streŋθn/ Přehrát
AmE
/'streŋθn/ Přehrát

verb - to make or become stronger

 
thicken - zhoustnout, zahustit, zesílit (v objemu)
BrE
/'θɪkən/ Přehrát
AmE
/'θɪkən/ Přehrát

verb - to make thicker, to become thicker

 
weaken - slábnout
BrE
/'wi:kən/ Přehrát
AmE
/'wi:kən/ Přehrát

verb - to become weaker, to lose strength

 
whiten - zbělat, nabílit, bílit
BrE
/'waɪtn/ Přehrát
AmE
/'waɪt̬n/ Přehrát

verb - to make something white, to become white

 
widen - rozšířit, rozšířit se
BrE
/'waɪdn/ Přehrát
AmE
/'waɪdn/ Přehrát

verb - to make sth wider, to become wider

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word Manager

Příklady:

You could see where fire blackened the ground. TTT *1
His eyes brightened when we started talking about our trip. TTT *2
You need to broaden the topic a little. Your essay is too short. TTT *3
The sky darkened as the end of the day approached. TTT *4
Our friendship was deepening every day and I didn't want to say anything that could jeopardize it. TTT *5
“I won't listen to this!” his voice hardened. TTT *6
The skirt is too long. I'll need to have it shortened. TTT *7
Our mood lightened. Everything was going to be alright, it seemed. TTT *8
I decided to shorten the trip by a few days. TTT *9
Wait for the butter to soften in room temperature. TTT *10
We need to strengthen our position on the market. TTT *11
The sauce will thicken if you let it cool slightly. TTT *12
Her illness had weakened her so she spent most of the day resting. TTT *13
You can choose from a variety of toothpaste with whitening effect. TTT *14
His smile widened when he saw me. TTT *15


Verbs ending in -EN 2. část

Překlad:
 1. Bylo vidět místo, kde byla zčernalá zem od ohně.
 2. Jeho oči se rozjasnily, když jsme začali mluvit o našem výletu.
 3. Je potřeba to téma trochu rozšířit. Tvoje esej je moc krátká.
 4. Obloha ztmavla, jak se den chýlil ke konci.
 5. Naše přátelství se každým dnem prohlubovalo a já nechtěl říct nic, co by to mohlo ohrozit.
 6. “Tohle nebudu poslouchat,” jeho hlas přitvrdil.
 7. Ta sukně je moc dlouhá. Budu si ji muset dát zkrátit.
 8. Naše nálada se odlehčila. Zdálo se, že vše dobře dopadne.
 9. Rozhodl jsem se ten výlet o pár dní zkrátit.
 10. Počkej, až máslo změkne při pokojové teplotě.
 11. Potřebujeme posílit svoji pozici na trhu.
 12. Ta omáčka zhoustne, když ji necháte trochu vychladnout.
 13. Nemoc ji oslabila a tak trávila většinu dne odpočinkem.
 14. Můžete si vybrat z mnoha zubních past s bělícím efektem.
 15. Jeho úsměv se rozšířil, když mě uviděl.
 
fatten - ztloustnout, vykrmit (aby ztloustl)
BrE
/'fætn/ Přehrát
AmE
/'fæt̬n/ Přehrát

verb - to become fat, to make something fatter

 
flatten - narovnat, uhladit, zploštit
BrE
/'flætn/ Přehrát
AmE
/'flæt̬n/ Přehrát

verb - to make/become flat

 
freshen - osvěžit, občerstvit
BrE
/'freʃn/ Přehrát
AmE
/'freʃn/ Přehrát

verb - to make something fresh, to become fresh

 
frighten - vystrašit, postrašit, vyděsit
BrE
/'fraɪtn/ Přehrát
AmE
/'fraɪtn/ Přehrát

verb - to make somebody terrified or scared

 
heighten - zvýšit, zvětšit
BrE
/'haɪtn/ Přehrát
AmE
/'haɪt̬n/ Přehrát

verb - to make/become higher

 
loosen - povolit, uvolnit
BrE
/'lu:sn/ Přehrát
AmE
/'lu:sn/ Přehrát

verb - to make something less tight, to make something not fixed

 
moisten - navlhčit, zvlhčit
BrE
/'mɔɪsn/ Přehrát
AmE
/'mɔɪsn/ Přehrát

verb - to make something slightly wet

 
quicken - zrychlit, zrychlit se
BrE
/'kwɪkən/ Přehrát
AmE
/'kwɪkən/ Přehrát

verb - to make sth quicker, to become quicker

 
quieten - ztišit se, zklidnit se
BrE
/'kwaɪətn/ Přehrát
AmE
/'kwaɪət̬n/ Přehrát

verb - to make/become quieter

 
redden - zčervenat, zrudnout
BrE
/'redn/ Přehrát
AmE
/'redn/ Přehrát

verb - to make/become red

 
roughen - zdrsnit, zhrubnout
BrE
/'rʌfn/ Přehrát
AmE
/'rʌfn/ Přehrát

verb - to make/become rougher

 
sadden - zesmutnět
BrE
/'sædn/ Přehrát
AmE
/'sædn/ Přehrát

verb - to make/become sad

 
sharpen - naostřit, ořezat (např. tužku)
BrE
/'ʃɑ:pən/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:rpən/ Přehrát

verb - to make/ become sharp

 
straighten - narovnat
BrE
/'streɪtn/ Přehrát
AmE
/'streɪtn/ Přehrát

verb - to make straight, to make direct

sweeten
sweeten - osladit
BrE
/'swi:tn/ Přehrát
AmE
/'swi:t̬n/ Přehrát

verb - to add sugar into something

 
tighten - napnout
BrE
/'taɪtn/ Přehrát
AmE
/'taɪt̬n/ Přehrát

verb - to make something tighter

 
toughen - ztuhnout, ztužit
BrE
/'tʌfn/ Přehrát
AmE
/'tʌfn/ Přehrát

verb - to make/become tough

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word Manager

Příklady:

My grandparents fattened a pig every year and then at Christmas we would all eat it. TTT *1
The website shows exercises to flatten the stomach. TTT *2
The thunderstorm freshened the air. TTT *3
You frightened me! TTT *4
The assassination heightened the tension between the two countries. TTT *5
The atmosphere slowly loosened up and everyone started having fun. TTT *6
She stopped to moisten her lips and then went on talking. TTT *7
My pulse quickened. TTT *8
The storm finally quietened down and it stopped raining. TTT *9
There were tears in her reddened eyes. TTT *10
Tree bark usually roughens with age. TTT *11
He was saddened over the death of his mother. TTT *12
This crayon needs sharpening. TTT *13
You can straighten your hair with a hair straightener. TTT *14
I bought some sweetened whipped cream. Do you want some in your coffee? TTT *15
Please check that the bolts are tightened properly. TTT *16
Our school should toughen up the rules on bullying. TTT *17


Verbs ending in -EN 3. část

Překlad:
 1. Moji prarodiče každý rok vykrmili prase a potom jsme ho o Vánocích snědli.
 2. Ta webová stránka obsahuje cvičení pro ploché bříško.
 3. Bouřka osvěžila vzduch.
 4. Vyděsil jsi mě.
 5. Ten atentát zvýšil napětí mezi těmi dvěma zeměmi.
 6. Atmosféra se pomalu uvolnila a všichni se začali bavit.
 7. Zastavila se, aby si navlhčila rty, a potom mluvila dál.
 8. Můj tep se zrychlil.
 9. Bouřka se nakonec utišila a déšť ustal.
 10. V jejích zčervenalých očích byly slzy.
 11. Kůra stromů se věkem stane hrubší.
 12. Byl zarmoucen smrtí své matky.
 13. Tahle pastelka potřebuje ořezat.
 14. Narovnat vlasy si můžeš žehličkou na vlasy.
 15. Koupila jsem oslazenou šlehačku. Chceš jí trochu do kávy?
 16. Zkontroluj, že jsou šrouby správně utaženy.
 17. Naše škola by měla zpřísnit pravidla týkající se šikany.
 
awaken - probudit se, probudit
BrE
/ə'weɪkən/ Přehrát
AmE
/ə'weɪkən/ Přehrát

verb - to stop sleeping or to make somebody/something stop sleeping

 
coarsen - zdrsnit, zdrsnět
BrE
/'kɔ:sn/ Přehrát
AmE
/'kɔ:rsn/ Přehrát

verb - to become/make coarse

 
dampen - ztišit (např. pocity), ztlumit (např. pocity)
BrE
/'dæmpən/ Přehrát
AmE
/'dæmpən/ Přehrát

verb - to make something less strong, especially strong positive feelings

 
deaden - utlumit, utišit (např. bolest)
BrE
/'dedn/ Přehrát
AmE
/'dedn/ Přehrát

verb - (of pain, sound etc.) to make/become duller, not as strong

 
deafen - ohlušit
BrE
/'defn/ Přehrát
AmE
/'defn/ Přehrát

verb - (esp. of sound) to make someone deaf, to be so loud that you can't hear other things

 
embolden - dodat odvahu
BrE
/ɪm'bəʊldən/ Přehrát
AmE
/ɪm'boʊldən/ Přehrát

verb - to give someone courage or confidence

 
hasten - spěchat
BrE
/'heɪsn/ Přehrát
AmE
/'heɪsn/ Přehrát

verb - to move or act quickly, to be in a hurry

 
hearten - povzbudit (někoho), dodat naději, dodat odvahu
BrE
/'hɑ:tn/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rt̬n/ Přehrát

verb - to give someone hope, courage etc.

christen
christen - pokřtít
BrE
/'krɪsn/ Přehrát
AmE
/'krɪsn/ Přehrát

verb - to make somebody a member of Christian community, to baptize somebody

 
lessen - zmenšit, snížit
BrE
/'lesn/ Přehrát
AmE
/'lesn/ Přehrát

verb - to make something smaller or weaker

 
liken - připodobnit, přirovnat (něco k něčemu)
BrE
/'laɪkən/ Přehrát
AmE
/'laɪkən/ Přehrát

verb - to compare something to something else, to describe something as similar to something else

 
liven up - oživit
BrE
/ˌlaɪvn'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌlaɪvn'ʌp/ Přehrát

verb - to make something more lively or exciting

 
madden - rozčílit, rozzuřit, dohnat k šílenství
BrE
/'mædn/ Přehrát
AmE
/'mædn/ Přehrát

verb - to make someone angry

 
neaten - upravit, urovnat
BrE
/'ni:tn/ Přehrát
AmE
/'ni:tn/ Přehrát

verb - to make something neat and tidy

 
ripen - dozrát, dozrávat
BrE
/'raɪpən/ Přehrát
AmE
/'raɪpən/ Přehrát

verb - to become ripe

 
slacken - ochabnout, zpomalit
BrE
/'slækən/ Přehrát
AmE
/'slækən/ Přehrát

verb - to become less active, slower

 
smarten up - vyparádit, vystrojit
BrE
/ˌsmɑ:tn'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌsmɑ:rtn'ʌp/ Přehrát

verb - to spruce up, to make something look tidy and smart

 
stiffen - znehybnit, ztuhnout, zatuhnout, tvrdnout
BrE
/'stɪfn/ Přehrát
AmE
/'stɪfn/ Přehrát

verb - to become or make difficult to bend

 
worsen - zhoršit se
BrE
/'wɜ:sn/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rsn/ Přehrát

verb - to make/become worse

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word Manager

Příklady:

The dwarves in the mines of Moria dug too deep and awakened something ancient and terrible. TTT *1
The long war coarsened the people. TTT *2
We won't let the rain dampen our spirits. TTT *3
They gave him some morphine to deaden the pain. TTT *4
My heart stopped when I heard the deafening scream from downstairs. TTT *5
The coach tried to embolden his team before the match. TTT *6
It will take a few weeks and not much can be done to hasten the process. TTT *7
We heard the heartening news that everyone was alright. TTT *8
The priest refused to christen Angela's baby because she wasn't married. TTT *9
Using contraception will lessen the risk of an unwanted pregnancy. TTT *10
The speaker likened the situation to driving on an icy road. TTT *11
I'm going to put up some posters in my room to liven it up a little. TTT *12
Last night's football game was maddeningly boring. TTT *13
He didn't bother to neaten his hair before he ran out of the door. TTT *14
She ate all the tomatoes before they could fully ripen. TTT *15
The wind was slackening but it kept on raining heavily. TTT *16
I wear this jacket when I need to smarten myself up. TTT *17
The dog's ears stiffened as he heard a key in the lock. TTT *18
I know you love your cat, but your allergies are only going to worsen if he stays. TTT *19


Závěrem

Vidíte, že podobných slov je poměrně dost, ale na jejich význam se (až na některé výjimky) dá přijít poměrně snadno i bez slovníku.

Bylo by dobré, aby přešla i do Vaší aktivní slovní zásoby, tedy abyste je začali aktivně používat. Zkuste si vymyslet podobné věty, jako jsou v příkladech. Tak se Vám budou lépe pamatovat.

Překlad:
 1. Trpaslíci v dolech Morie kopali příliš hluboko a probudili něco pradávného a strašlivého.
 2. Ti lidé byli kvůli té dlouhé válce drsnější.
 3. Nenecháme, aby nám déšť pokazil náladu.
 4. Dali mu morfium, aby otupili jeho bolest.
 5. Srdce se mi zastavilo, když jsem uslyšel zezdola ohlušující výkřik.
 6. Trenér se pokusil dodat svému týmu před zápasem odvahu.
 7. Trvá to několik týdnů a nic moc se pro uspíšení udělat nedá.
 8. Uslyšeli jsme povzbudivou zprávu, že všichni jsou v pořádku.
 9. Kněz odmítl pokřtít Angelino dítě, protože nebyla vdaná.
 10. Používání antikoncepce snižuje riziko nechtěného těhotenství.
 11. Přednášející tu situaci přirovnal jízdě po zledovatělé silnici.
 12. Dám si do pokoje pár plakátů, abych ho trochu oživil.
 13. Včerejší fotbalový zápas byl šíleně nudný.
 14. Neobtěžoval se upravit si vlasy, než vyběhl ven ze dveří.
 15. Všechna rajčata snědla ještě než stihla plně dozrát.
 16. Vítr pomalu ustával ale dále hustě pršelo.
 17. Tohle sako si beru, když potřebuju něco elegantního.
 18. Pes napřímil uši, když uslyšel klíč v zámku.
 19. Vím, že máš too kocoura rád, ale tvoje alergie se jen zhorší, když tu zůstane.


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Cvičení: Slovesa vyjadřující změnu stavu

Procvičte si slovesa vyjadřující změnu stavu.
ELEMENTARY

Pravopisné změny (cvičení)

Procvičte si správný pravopis slov s koncovkami -ing, -ed, -ly, -er, apod.
INTERMEDIATE

Word Building #1

Cvičení, ve kterém si procvičíte tvorbu slov, konkrétně tvoření podstatných jmen ze sloves.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovesa s koncovkou -EN 4 3980 Od dannyd14 poslední příspěvek
před 9 lety