Use of English 6

Vydáno dne 22.10.2005

6. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. A lot of people gave me an answer to the question but ________ of them were right.

  1. neither
  2. no
  3. none
  4. nor
 2. My relationship with Jane is not very good now. We don't talk to ________ much.

  1. each other
  2. ourselves
  3. the other
  4. us
 3. If you study hard enough, you will succeed ________ the test.

  1. about
  2. by
  3. in
  4. of
 4. Our dog was very ill and he ________ yesterday.

  1. dead
  2. deathed
  3. died
  4. has died
 5. He had an accident and he's in ________ hospital.

  1. a
  2. an
  3. some
  4. the
 6. If I hadn't won the lottery, I ________ so rich now.

  1. wasn't
  2. won't be
  3. wouldn't be
  4. wouldn't have been
 7. He spoke quietly ________ hear him.

  1. in order they don't
  2. not to
  3. so that they wouldn't
  4. to they not
 8. I ________ here all my life so I know almost everybody in this village.

  1. am living
  2. have been living
  3. have lived
  4. live
 9. I will have to get used ________ alone.

  1. for live
  2. living
  3. to live
  4. to living
 10. I got ________ the bus at the station.

  1. off
  2. out
  3. out of
  4. out off
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) a, 3) c, 4) c, 5) d, 6) c, 7) c, 8) c, 9) d, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: