Směs otázek pro začátečníky 1

Vydáno dne 12.01.2011

Krátký test pro začínající angličtináře. 1. Have you got ________ brother?

  1. a
  2. any
  3. some
  4. the
 2. ________ sports? – Yes, my favourite sport is swimming.

  1. Do you like
  2. Does you like
  3. Have you like
  4. Like you
 3. Where ________ you from? – Prague.

  1. are
  2. do
  3. does
  4. is
 4. ________ your favourite film star? – Leonardo DiCaprio.

  1. What does
  2. What's
  3. Where's
  4. Who's
 5. What colour ________ the jeans? – Blue.

  1. are
  2. do
  3. have
  4. is
 6. I haven't got ________ brothers or sisters.

  1. a
  2. any
  3. some
  4. the
 7. She has got a blue sweater and I have got ________.

  1. a red
  2. a red it
  3. a red one
  4. red
 8. Hello, ________ I help you? – Yes, I want a T-shirt.

  1. am
  2. can
  3. do
  4. have
 9. Which does not belong here:

  1. blue
  2. pink
  3. red
  4. skirt
 10. Which does not belong here:

  1. ruler
  2. sweater
  3. trainers
  4. trousers
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) a, 4) d, 5) a, 6) b, 7) c, 8) b, 9) d, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: