Use of English 1b

Vydáno dne 20.10.2005

Druhá varianta testu 1, pomocí kterého si můžete ověřit, kolik jste se toho v původním testu 1 naučili. 1. My children are looking forward ________ to the zoo.

  1. going
  2. to go
  3. to going
  4. when I go
 2. Look ________! There's a car coming!

  1. after
  2. for
  3. out
  4. up
 3. We all like her very much. I think she is ________ good teacher.

  1. ---
  2. a
  3. some
  4. the
 4. My parents let me ________ a new DVD.

  1. buy
  2. buy to
  3. buying
  4. to buy
 5. In the Czech Republic, ________ pay for high school education?

  1. do you have to
  2. do you need
  3. have you to
  4. must you
 6. Please ________ me the truth.

  1. say
  2. say to
  3. tell
  4. tell to
 7. If you ________ time, will you do it?

  1. had
  2. had had
  3. have
  4. will have
 8. My bike was broken, so I decided to go ________ my father's bike.

  1. by
  2. in
  3. on
  4. with
 9. When we were at our grandma's, we ________ swimming.

  1. have never been
  2. have never gone
  3. never go
  4. never went
 10. He spends hours sitting on a chair ________ the window and watching people walk by.

  1. at
  2. behind
  3. by
  4. in
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) c, 3) b, 4) a, 5) a, 6) c, 7) c, 8) c, 9) d, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: