Use of English 12

Vydáno dne 28.11.2005

12. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. The ________ from my house to my office takes 50 minutes.

  1. journey
  2. road
  3. trip
  4. way
 2. The old house in Oxford street, ________ built in 1853, is going to be demolished.

  1. ---
  2. that was
  3. was
  4. which
 3. I wouldn't have done it if I ________ the consequences.

  1. had known
  2. knew
  3. know
  4. would have known
 4. My father works very ________.

  1. hard
  2. hardly
  3. heavily
  4. heavy
 5. Jane had her brother ________ pick her up at the station.

  1. ---
  2. to
  3. who
  4. will
 6. Somebody was sleeping in his bed so he ________ down on the floor.

  1. laid
  2. lain
  3. lay
  4. lied
 7. She knows my secret! Somebody ________ her about it.

  1. can have told
  2. had to tell
  3. must have told
  4. should have told
 8. Jack's ________ his First Certificate test tomorrow. I hope he will pass!

  1. making
  2. passing
  3. taking
  4. writing
 9. Ron told me ________ very important information.

  1. a
  2. any
  3. one
  4. some
 10. Sylvia ________ the horse gracefully.

  1. got down
  2. got off
  3. took off
  4. went off
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) a, 4) a, 5) a, 6) c, 7) c, 8) c, 9) d, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: