Časové předložky IN, ON, AT (test)

Vydáno dne 10.12.2005

Procvičte si používání časových přeložek IN, ON, AT. 1. I'm going to take my wife out ________ our wedding anniversary.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 2. He usually leaves home ________ sunrise.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 3. We go to the cinema ________ every Saturday.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 4. He's not at home ________ the moment.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 5. I will stay at home ________ Easter.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 6. We were skiing in the Alps ________ last winter.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 7. In our country, we get presents ________ Christmas Eve.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 8. What will you do ________ the weekend?

  1. ---
  2. about
  3. at
  4. in
 9. We usually have lunch ________ midday.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 10. We woke up ________ a cold winter's day.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 11. The snow melts ________ spring and flowers start to bloom.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 12. I was born ________ 20th July, 1978.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 13. I forgot to call you ________ yesterday morning.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 14. I start my new job ________ Monday morning.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 15. Wake me up ________ the morning, okay?

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 16. I have a terrible job. I have to work ________ night.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 17. I was born ________ 1985.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 18. We will go skiing ________ December.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 19. I get up ________ 6 am.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 20. I saw the film ________ Wednesday.

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) b, 3) a, 4) b, 5) b, 6) a, 7) d, 8) c, 9) b, 10) d, 11) c, 12) d, 13) a, 14) d, 15) c, 16) b, 17) c, 18) c, 19) b, 20) d
Přepis bublinkové nápovědy: