Use of English 10

Vydáno dne 03.11.2005

10. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. I didn't find my credit card, so I had to pay it ________ cash.

  1. at
  2. by
  3. for
  4. in
 2. When he heard the news, he cried ________ a little child.

  1. as
  2. like
  3. likely to
  4. similarly like
 3. He spent all the money he ________ for his birthday.

  1. gave
  2. had been given
  3. had given
  4. was given
 4. Would you like ________ tea? – Yes, please.

  1. a
  2. any
  3. cup of
  4. some
 5. I first met ________ him in 1995 and we've been good friends ever since.

  1. ---
  2. on
  3. to
  4. with
 6. Please, lend me the book, ________?

  1. are you
  2. don't you
  3. shall you
  4. will you
 7. I ________ that day and so I went to a party.

  1. didn't need to study
  2. mustn't study
  3. needn't have studied
  4. shouldn't have studied
 8. I am a teacher and I work ________ school.

  1. at
  2. in
  3. in a
  4. on a
 9. The music is too loud, please ________ it down.

  1. let
  2. put
  3. switch
  4. turn
 10. I have ________ free time now, because I have to prepare for the final exams.

  1. fewer
  2. less
  3. lesser
  4. not very
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) b, 3) b, 4) d, 5) a, 6) d, 7) a, 8) c, 9) d, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: