Use of English 8

Vydáno dne 01.11.2005

8. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. The man ________ mugged her in the street was finally arrested.

  1. ---
  2. that
  3. which
  4. whose
 2. He's been married ________ that woman for five years.

  1. ---
  2. in
  3. to
  4. with
 3. In my dream I saw a strange figure walking towards me with a knife in ________ hand.

  1. his
  2. its
  3. one's
  4. their
 4. I will stay here until you ________ me the truth.

  1. don't tell
  2. tell
  3. will tell
  4. won't tell
 5. I think he should be studying instead ________ TV. The test is tomorrow!

  1. of watch
  2. of watching
  3. to watch
  4. to watching
 6. Oh, it's late. It's high time we ________.

  1. leave
  2. left
  3. should leave
  4. would leave
 7. We didn't get ________ rain last week.

  1. a
  2. any
  3. no
  4. some
 8. Would you mind if I ________ the window?

  1. open
  2. opened
  3. opening
  4. would open
 9. ________, we went to the zoo.

  1. Although rained
  2. Despite it was raining
  3. However the rain
  4. In spite of the rain
 10. I missed the last bus home. – Don't worry, we'll put ________.

  1. up with you
  2. you down
  3. you through
  4. you up
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) c, 3) d, 4) b, 5) b, 6) b, 7) b, 8) b, 9) d, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: