Use of English 5

Vydáno dne 21.10.2005

5. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. I argued with my friend about the correct answer but ________ of us was right.

  1. neither
  2. no
  3. none
  4. not any
 2. We are very proud ________ him.

  1. about
  2. by
  3. in
  4. of
 3. We went to a pub, drank beer and ________ about our problems.

  1. said
  2. spoke
  3. talked
  4. told
 4. She said that the wallet wasn't ________.

  1. her
  2. hers
  3. she
  4. she's
 5. ________ capital of the USA is Washington DC.

  1. ---
  2. A
  3. An
  4. The
 6. If I ________ it by tomorrow, will you explain it to me?

  1. don't understand
  2. understood
  3. will understand
  4. won't understand
 7. I ________ that I will pass the test!

  1. am believing
  2. believe
  3. have believed
  4. will believed
 8. They wanted ________ them.

  1. he to help
  2. him to help
  3. that he helping
  4. to he help
 9. I wanted to take ________ the competition but they didn't let me.

  1. in
  2. over
  3. part in
  4. up
 10. When I was a child, I used ________ with my parents.

  1. for live
  2. living
  3. to live
  4. to living
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) d, 3) c, 4) b, 5) d, 6) a, 7) b, 8) b, 9) c, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: