Use of English 4

Vydáno dne 20.10.2005

4. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. When I heard about my health condition, I decided to take ________ jogging.

  1. in
  2. over
  3. part in
  4. up
 2. I don't like the city. It is ________.

  1. enough noisy
  2. noisy enough
  3. such noisy
  4. too noisy
 3. The whole class has been invited, but there are only four students. Where are ________?

  1. another
  2. other
  3. the anothers
  4. the others
 4. The lecturer ________ about economics.

  1. said
  2. spoke
  3. talked
  4. told
 5. I would have done it if you ________ ‘please’.

  1. had said
  2. have said
  3. would have said
  4. would say
 6. We went skiing to ________ Alps.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 7. I don't know if I ________ the film tomorrow.

  1. have watched
  2. watch
  3. will watch
  4. would watch
 8. He ________ in the middle of the night! That's so rude!

  1. always call
  2. always calls
  3. has always calling
  4. is always calling
 9. Don't help me. I'm used ________ alone.

  1. for work
  2. to work
  3. to working
  4. working
 10. They saw him ________ the money. When he left, they called the police.

  1. take
  2. taking
  3. to take
  4. to taking
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) d, 3) d, 4) b, 5) a, 6) d, 7) c, 8) d, 9) c, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: