Use of English 16

Vydáno dne 16.01.2006

16. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. My boyfriend must love me. He ________ 5 times yesterday!

  1. called me
  2. had called me
  3. has been calling me
  4. was calling me
 2. I can fix it ________ help me.

  1. if you
  2. if you will
  3. in case you
  4. in case you will
 3. It was ________ film.

  1. a black and white boring old
  2. a black and white old boring
  3. a boring old black and white
  4. an old boring black and white
 4. You'd rather stay at home, ________?

  1. didn't you
  2. hadn't you
  3. should you
  4. wouldn't you
 5. According to the legend, young Arthur was the only one who ________ in pulling the sword out of the stone.

  1. managed
  2. reached
  3. succeeded
  4. won
 6. I regret ________ his advice. I shouldn't have done it.

  1. ---
  2. take
  3. taking
  4. to take
 7. The mugger hit him ________ a baseball bat, stole his bag and disappeared.

  1. ---
  2. by
  3. in
  4. with
 8. The thief ________. The police are still looking for him.

  1. has never arrested
  2. has never been arrested
  3. haven't they arrested
  4. they never arrested
 9. Most people go ________ abroad on holiday.

  1. ---
  2. by
  3. in
  4. to
 10. Look at the rain! I hope it will clear ________ soon.

  1. away
  2. off
  3. out
  4. up
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) c, 4) d, 5) c, 6) c, 7) d, 8) b, 9) a, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: