Jak na to: READING

Vydáno dne 03.02.2006

Jak si můžu nejlépe procvičovat čtení v angličtině? Jak se dostat na úroveň, kdy budu moci číst anglické originály?Schopnost číst se řadí mezi čtyři základní řečové dovednosti. Patří mezi ty snadnější, protože při čtení člověk pouze přijímá a navíc má čas se kdykoliv vracet zpět či zpomalit tempo čtení, když právě prochází nějakou obtížnější pasáží. Ale stejně jako ostatní řečové dovednosti je potřeba čtení cvičit.

Čtení samotné je velkým přínosem pro učení jazyka. Kolikrát jsem na základní škole slyšel, že musíme hodně číst, abychom byli schopni správně používat gramatiku, pravopis a dokázali psát "pěkné slohy". To je pravda i v angličtině. Při čtení si připomeneme velké množství slovní zásoby, kterou jsme se již učili a uvidíme ji v kontextu, ve kterém se běžně používá, na rozdíl od mnoha učebnic, kde je kontext uměle vytvořený. Při čtení se také naučíme hodně nových slov, jejichž význam mnohdy i sami odhadneme z kontextu aniž bychom museli neustále listovat ve slovníku. Uvidíme také mnoho gramatických frází, struktur atd., které nám potom přijdou běžné a budemem je požívat. Kolikrát je např. obtížné pochopit rozdíl mezi minulým prostým a průběhovým časem. Když tyto časy uvidíme v knize od začátku do konce, pochopíme pravděpodobně i to, v čem běžná učebnice selhala. Hlavní přínos je především v tom, že budeme trávit čas v anglicky mluvícím prostředí a to bude na nás tak či onak působit.

Cíl:
Cílem vašeho snažení by mělo být to, že budete schopni plynule přečíst autentický anglický text a pochopit ho, a to jak text umělecký (např. román či dokonce báseň), tak i text odbornějšího rázu, jako např. manuál k počítačovému software či novinový článek.

Na to nemám
Kolik studentů si otevře první stránku své oblíbené knihy, např. Pána prstenů či Harryho Pottera a po několika řádcích to vzdá se slovy, že na to asi nemá. Je pravda, že na to číst knihy v originále je potřeba mít již nějaký základ slovní zásoby a gramatiky. Harry Potter ale není vhodný pro ty, kteří s angličtinou teprve začínají, či kteří s četbou v angličtině nemají mnoho zkušeností.

Čím začít?
Studenti angličtiny mají dnes obrovskou výhodu v množství dostupných materiálů. Několik vydavatelství pro vás totiž vydává tzv. readers, neboli čítanky, knihy psané zjednodušenou angličtinou. Tyto tituly si můžete pořídir v různých obtížnostech. A tak najdete vhodný titul přiměřené obtížnosti ať už je na tom vaše angličtina jakkoliv. Můžete si vybrat žánr, který je vám nejbližší a na své si přijdou nejen milovníci klasických příběhů, ale také ti, kteří rádi čtou horory, detektivky, romantiku či sci-fi. Je velice důležité číst něco, co vás bude bavit! A tak zajděte do odborného knihkupectví a vyberte si. (Doporučuji jednoznačně tituly z řad Oxford Bookworm Readers, Heinemann Graded Readers, nebo Penguin Readers. Rozhodně nedoporučuji knihy psané zrcadlově, jedné straně anglicky, na druhé česky).

Co když ale neznám všechna slovíčka?
Pravděpodobně všechna slovíčka znát nebudete. Pokud byste všechna znali, doporučil bych možná přejít na větší obtížnost. K tomu, abyste příběh pochopili a měli ze čtení požitek, to ani nepotřebujete. Narazíte-li na neznámé slovíčko, zkuste číst dál. Pokud jste přesvědčeni, že je jeho znalost nezbytně nutná pro pochopení významu textu, najděte si ho ve slovníku. Je ale důležité se od neustálého hledání ve slovníku odpoutat. Koho by bavilo číst napínavou knihu, kdyby musel v každé druhé větě čtení přerušit a namáhavě pátrat po slovu ve slovníku? Brzy zjistíte, že se bez významu jednotlivých slovíček dá docela dobře žít a že si příběh užijete a pochopíte i tak. Samozřejmě pokud se dané slovo objeví již podruhé či potřetí, je dobré si ho najít. Pravděpodobně se totiž znovu objeví a potom ho už budete znát a budete si ho moci přidat na seznam slovíček, která znáte. Naučíte se také celkem praktické dovednosti rozpoznat, které slovo je důležité a které ne.
TIP: Abyste nemuseli od příběhu odbíhat, doporučuji si neznámá slovíčka v textu podtrhnout a číst dál. Potom, až se budete chtít učit slovíčka, se k textu vrátíte a slovíčka si budete moci vyhledat ve slovníku. Je to lepší způsob, než si nová slova vypisovat do sešitu, protože v knize je uvidíte v kontextu a budete si je potom lépe pamatovat.

Spojení se zvukovou stránkou
Velkou výhodou je také to, že mnoho z dostupných titulů psaných zjednodušenou angličtinou je k dostání také se zvukovou nahrávkou. Můžete si potom text pouštět a číst zároveň, což vám pomůže osvojit si i zvukovu stránku jazyka. O tom se ale více dočtete ve článku Jak na to: LISTENING.

Hurá do videopůjčovny
Pokud chcete čtení cvičit zábavnějším způsobem, pusťte si film na DVD a zapněte si anglické titulky. Ti nejlepší distributoři filmů na DVD tyto titulky dodávají (např. Warner Brothers, Bonton, Universal Pictures), někteří ale bohužel ne (např. Intersonic). Při filmu budete sledovat děj, poslouchat opravdovou angličtinu a zároveň budete číst, co opravdu říkají.

Čtení s porozuměním
Mnoho učebnic dnes obsahuje cvičení na čtení s porozuměním. Přečtete si text a potom budete muset odpovědět na otázky, zatrhnout správnou možnost odpovědí, odpovědět True/False, doplnit nadpisy odstavcům, doplnit do textu chybějící věty, seřadit odstavce apod. Taková cvičení jsou dobrá k tomu, že daný text jen rychle neprojdete, ale budete nuceni se k některým částem vrátit, přečíst si je ještě jednou podrobně apod. O tomto typu čtení budu více mluvit ve článku Tipy a Triky věnovaném jazykovým testům a zkouškám.

Chce to cvik
Stejně jako u ostatních řečových dovedností, i zde platí to, že čím víc budete cvičit, tím lepší budete. Každý den si něco málo přečtěte, ať již kapitolu v nějaké převyprávěné knize, internetovou stránku, text v učebnici, nebo několik stran anglického originálu. Čím více toho přečtete, tím snáze se Vám bude číst příště. Přirovnejme si to např. k tzv. stereogramům - takovým těm "mazanicím", ze kterých, když se do nich naučíte správně koukat, se Vám vynoří trojrozměrný obraz. Se čtením je to podobné. Na počátku Vám anglické texty mohou připomínat takovou mazanici. Když se ji ale naučíte číst, vynoří se Vám z ní "trojrozměrný" obraz, který bude určitě stát za to.

Přepis bublinkové nápovědy: