Use of English 19

Vydáno dne 06.02.2006

19. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. It takes years of hard work to ________ the top.

  1. get
  2. make
  3. reach
  4. succeed
 2. It's five years since ________ Julia.

  1. I haven't seen
  2. I saw
  3. I see
  4. I've seen
 3. What time do you usually have ________ lunch?

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 4. Patrick always admired Arnold Schwarzenegger, so he decided to take ________ weightlifting.

  1. off
  2. on
  3. out
  4. up
 5. I need ________ some vegetables when I go to town this afternoon.

  1. buy
  2. buying
  3. I buy
  4. to buy
 6. The girl is only ________.

  1. three years
  2. three years old
  3. three-year-old
  4. three-years-old
 7. It was a great dinner party. We were enjoying ________ very much.

  1. ---
  2. ourselves
  3. them
  4. there
 8. Could you ________ me to call Jack in the evening?

  1. memory
  2. recall
  3. remember
  4. remind
 9. “Hello, we are not available at the moment, please ________ a message after the tone.”

  1. drop
  2. leave
  3. make
  4. take
 10. I'm quite entertaining, ________?

  1. ain't I
  2. am I not
  3. am not I
  4. aren't I
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) b, 3) a, 4) d, 5) d, 6) b, 7) b, 8) d, 9) b, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: