Use of English 22

Vydáno dne 27.02.2006

22. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. The handwriting is terrible, I can't make ________ what it says!

  1. for
  2. into
  3. out
  4. up
 2. It's no use ________ about it. You must do something!

  1. talk
  2. talking
  3. to talk
  4. you talk
 3. Oh, I've forgotten to ________ my homework.

  1. carry
  2. do
  3. make
  4. write
 4. We're late! The movie ________ by the time we get there!

  1. 's going to start
  2. will have started
  3. will start
  4. would start
 5. ________ of us do you like more, me or Clara?

  1. What
  2. Whether
  3. Which
  4. Who
 6. He'd rather ________ something else.

  1. to watch
  2. watch
  3. watches
  4. watching
 7. I asked the people where ________ but nobody knew.

  1. did she live
  2. lived she
  3. she lived
  4. she's live
 8. ‘I really have to study.’ – ‘________!’

  1. Nor I have
  2. So do I
  3. So have I
  4. So must I
 9. Michael and I lend ________ new CDs.

  1. each other
  2. each other's
  3. one another's
  4. one other
 10. I hid the money carefully ________ it.

  1. in order he not finding
  2. in order him not to find
  3. so that he not find
  4. so that he should not find
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) b, 3) b, 4) b, 5) c, 6) b, 7) c, 8) b, 9) a, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: