Přítomný čas prostý a průběhový

Vydáno dne 01.03.2006

Otestujte si, jak znáte tvoření a používání přítomného času prostého a průběhového. 1. What time ________ lunch?

  1. does he have
  2. has he
  3. is he have
  4. is he having
 2. Ssh! ________!

  1. I am study
  2. I study
  3. I studying
  4. I'm studying
 3. He is a teacher. He ________ in a school in London.

  1. is working
  2. work
  3. working
  4. works
 4. ‘Where ________?’ – ‘In Prague.’

  1. do you live
  2. lives you
  3. you does live
  4. you live
 5. I ________ to school at weekends.

  1. am never going
  2. goes never
  3. never go
  4. never going
 6. ‘Where's Sue?’ – ‘________ television.’

  1. She watch
  2. She watches
  3. She watching
  4. She's watching
 7. ‘What’s the time?‘ – 'I ________.’

  1. am not know
  2. doesn't know
  3. don't know
  4. not knowing
 8. In America people ________ English.

  1. are speaking
  2. is speak
  3. speak
  4. speaks
 9. I ________ at 7 o'clock.

  1. am usually getting up
  2. usually get up
  3. usually gets up
  4. usually getting up
 10. Look at that elephant! It ________ a shower!

  1. has
  2. have
  3. is have
  4. is having
Tento test je součástí výukového programu www.EnglishMe.cz, který nabízí 5 800 testových otázek a mnoho dalších výhod. Více informací o tomto produktu naleznete na adrese www.englishme.cz.
Správné odpovědi: 1) a, 2) d, 3) d, 4) a, 5) c, 6) d, 7) c, 8) c, 9) b, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: