Přítomný čas prostý a průběhový

Vydáno dne 01.03.2006

Otestujte si, jak znáte tvoření a používání přítomného času prostého a průběhového. 1. What time ________ lunch?

  1. does he have
  2. has he
  3. is he have
  4. is he having
 2. Ssh! ________!

  1. I am study
  2. I study
  3. I studying
  4. I'm studying
 3. He is a teacher. He ________ in a school in London.

  1. is working
  2. work
  3. working
  4. works
 4. ‘Where ________?’ – ‘In Prague.’

  1. do you live
  2. lives you
  3. you does live
  4. you live
 5. I ________ to school at weekends.

  1. am never going
  2. goes never
  3. never go
  4. never going
 6. ‘Where's Sue?’ – ‘________ television.’

  1. She watch
  2. She watches
  3. She watching
  4. She's watching
 7. ‘What’s the time?‘ – 'I ________.’

  1. am not know
  2. doesn't know
  3. don't know
  4. not knowing
 8. In America people ________ English.

  1. are speaking
  2. is speak
  3. speak
  4. speaks
 9. I ________ at 7 o'clock.

  1. am usually getting up
  2. usually get up
  3. usually gets up
  4. usually getting up
 10. Look at that elephant! It ________ a shower!

  1. has
  2. have
  3. is have
  4. is having
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) d, 3) d, 4) a, 5) c, 6) d, 7) c, 8) c, 9) b, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: