Minulé časy (test)

Vydáno dne 06.03.2006

Test znalosti minulých časů (minulý prostý, minulý průběhový a předminulý) 1. They broke the window while they ________ football.

  1. had played
  2. have been playing
  3. played
  4. were playing
 2. I ________ along the street when I heard an explosion.

  1. had walked
  2. have walked
  3. walked
  4. was walking
 3. It's ten years since I ________ my job.

  1. 've started
  2. had started
  3. started
  4. was starting
 4. I finally met the girl who I ________ so much about.

  1. 've heard
  2. had heard
  3. heard
  4. was hearing
 5. When I was young, I ________ to be an astronaut.

  1. had wanted
  2. have wanted
  3. wanted
  4. was wanting
 6. Although I said ‘hello’ to her, she ________ me.

  1. didn't recognise
  2. hadn't recognised
  3. hasn't recognised
  4. wasn't recognising
 7. I ________ what he was talking about.

  1. didn't know
  2. hadn't known
  3. haven't known
  4. wasn't knowing
 8. ‘________ yesterday?’ – ‘No, I went to a party.’

  1. Did you study
  2. Had you studied
  3. Have you studied
  4. Were you studying
 9. I couldn't take her to school by car because when I stopped at her house, she ________.

  1. already left
  2. had already left
  3. has left
  4. was leaving
 10. I saw her at the party. She ________ a blue dress.

  1. had worn
  2. has worn
  3. was wearing
  4. wore
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) d, 3) c, 4) b, 5) c, 6) a, 7) a, 8) a, 9) b, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: