Test: SAY / TELL / SPEAK / TALK

Vydáno dne 12.03.2006

Test toho, jak správně dokážete použít slovíčka SAY, TELL, SPEAK, TALK. 1. Let's ________, you and I. There is something very important to discuss.

  1. say
  2. speak
  3. talk
  4. tell
 2. I wasn't ________ about the homework and so I was the only one who didn't turn it in.

  1. said
  2. spoken
  3. talked
  4. told
 3. ‘I hate you,’ she ________ to me.

  1. said
  2. spoke
  3. talked
  4. told
 4. I don't know what his name was, he didn't ________.

  1. say
  2. speak
  3. talk
  4. tell
 5. Could you ________ more slowly, please?

  1. say
  2. speak
  3. talk
  4. tell
 6. My mother ________ me to buy some bread.

  1. said
  2. spoke
  3. talked
  4. told
 7. Our lessons are rather boring. Our teacher always ________ about uninteresting things.

  1. says
  2. speaks
  3. talks
  4. tells
 8. He's a very funny person. He always ________ excellent jokes.

  1. says
  2. speaks
  3. talks
  4. tells
 9. We don't have a television, so we usually spend our evenings ________ or playing games.

  1. saying
  2. speaking
  3. talking
  4. telling
 10. I didn't understand. What did you ________?

  1. say
  2. speak
  3. talk
  4. tell
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) d, 3) a, 4) a, 5) b, 6) d, 7) b, 8) d, 9) c, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: