Use of English 25

Vydáno dne 19.03.2006

25. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. Do you play a musical instrument? Yes, I play ________ guitar.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 2. The ________ finally lost the war.

  1. German
  2. Germanish
  3. Germans
  4. Germen
 3. You should be punished but I think I'll ________ an exception.

  1. do
  2. give
  3. make
  4. take
 4. ‘Be careful, the pavement is slippery!’ he ________.

  1. inquired
  2. suggested
  3. threatened
  4. warned
 5. The old professor passed ________ last winter, he was 83.

  1. away
  2. by
  3. off
  4. out
 6. She keeps ________ me what a lazy person I am!

  1. on tell
  2. tell
  3. telling
  4. to tell
 7. I wish you ________ shouting! I can't sleep!

  1. stop
  2. stopped
  3. to stop
  4. would stop
 8. We've bought a new ________ kettle.

  1. electric
  2. electrical
  3. electrician
  4. electronic
 9. When you are in need, the police always ________ late.

  1. came
  2. come
  3. comes
  4. coming
 10. ‘The film was terrible.’ – ‘Yes, I didn’t like it ________.'

  1. also
  2. either
  3. likely
  4. too
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) c, 3) c, 4) d, 5) a, 6) c, 7) d, 8) a, 9) b, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: