Use of English #25

Vydáno dne 19.03.2006

25. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. Do you play a musical instrument? Yes, I play ________ guitar.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 2. The ________ finally lost the war.

  1. German
  2. Germanish
  3. Germans
  4. Germen
 3. You should be punished but I think I'll ________ an exception.

  1. do
  2. give
  3. make
  4. take
 4. ‘Be careful, the pavement is slippery!’ he ________.

  1. inquired
  2. suggested
  3. threatened
  4. warned
 5. The old professor passed ________ last winter, he was 83.

  1. away
  2. by
  3. off
  4. out
 6. She keeps ________ me what a lazy person I am!

  1. on tell
  2. tell
  3. telling
  4. to tell
 7. I wish you ________ shouting! I can't sleep!

  1. stop
  2. stopped
  3. to stop
  4. would stop
 8. We've bought a new ________ kettle.

  1. electric
  2. electrical
  3. electrician
  4. electronic
 9. When you are in need, the police always ________ late.

  1. came
  2. come
  3. comes
  4. coming
 10. ‘The film was terrible.’ – ‘Yes, I didn’t like it ________.'

  1. also
  2. either
  3. likely
  4. too
Tento test je součástí výukového programu www.EnglishMe.cz, který nabízí 5 800 testových otázek a mnoho dalších výhod. Více informací o tomto produktu naleznete na adrese www.englishme.cz.
Správné odpovědi: 1) d, 2) c, 3) c, 4) d, 5) a, 6) c, 7) d, 8) a, 9) b, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: