Pořadí přídavných jmen (test)

Vydáno dne 23.03.2006

Vyzkoušejte si, zda víte, jak seřadit více přídavných jmen u podstatného jmé­na. 1. The painting was set in ________ frame.

  1. a square ancient wooden
  2. a wooden ancient square
  3. an ancient square wooden
  4. an ancient wooden square
 2. The exam sheets were joined together by a ________ clip.

  1. metal paper small
  2. paper small metal
  3. small metal paper
  4. small paper metal
 3. My grandma gave me a ________ sweater for Christmas.

  1. beautiful hand-knitted woollen
  2. beautiful woollen hand-knitted
  3. hand-knitted beautiful woollen
  4. hand-knitted woollen beautiful
 4. I saw an advert that a ________ student is looking for a room to rent.

  1. friendly Polish young
  2. friendly young Polish
  3. Polish young friendly
  4. young friendly Polish
 5. She was selling ________ cookies.

  1. delicious home-made chocolate
  2. home-made delicious chocolate
  3. home-made chocolate delicious
  4. chocolate delicious home-made
 6. We're looking for a ________ teacher.

  1. English new qualified
  2. new English qualified
  3. new qualified English
  4. qualified new English
 7. It was a ________ meeting.

  1. boring political three-hour-long
  2. boring three-hour-long political
  3. political boring three-hour-long
  4. three-hour-long political boring
 8. I love to drink out of my ________ cup.

  1. blue coffee china
  2. blue china coffee
  3. coffee china blue
  4. china blue coffee
 9. I'm looking for the ________ basket.

  1. large plastic picnic
  2. picnic large plastic
  3. plastic large picnic
  4. plastic picnic large
 10. I saw ________ cars.

  1. blue two new
  2. new two blue
  3. two blue new
  4. two new blue
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) c, 3) a, 4) b, 5) a, 6) c, 7) b, 8) b, 9) a, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: