Pořadí přídavných jmen (test)

Vydáno dne 23.03.2006

Vyzkoušejte si, zda víte, jak seřadit více přídavných jmen u podstatného jmé­na. 1. The painting was set in ________ frame.

  1. a square ancient wooden
  2. a wooden ancient square
  3. an ancient square wooden
  4. an ancient wooden square
 2. The exam sheets were joined together by a ________ clip.

  1. metal paper small
  2. paper small metal
  3. small metal paper
  4. small paper metal
 3. My grandma gave me a ________ sweater for Christmas.

  1. beautiful hand-knitted woollen
  2. beautiful woollen hand-knitted
  3. hand-knitted beautiful woollen
  4. hand-knitted woollen beautiful
 4. I saw an advert that a ________ student is looking for a room to rent.

  1. friendly Polish young
  2. friendly young Polish
  3. Polish young friendly
  4. young friendly Polish
 5. She was selling ________ cookies.

  1. delicious home-made chocolate
  2. home-made delicious chocolate
  3. home-made chocolate delicious
  4. chocolate delicious home-made
 6. We're looking for a ________ teacher.

  1. English new qualified
  2. new English qualified
  3. new qualified English
  4. qualified new English
 7. It was a ________ meeting.

  1. boring political three-hour-long
  2. boring three-hour-long political
  3. political boring three-hour-long
  4. three-hour-long political boring
 8. I love to drink out of my ________ cup.

  1. blue coffee china
  2. blue china coffee
  3. coffee china blue
  4. china blue coffee
 9. I'm looking for the ________ basket.

  1. large plastic picnic
  2. picnic large plastic
  3. plastic large picnic
  4. plastic picnic large
 10. I saw ________ cars.

  1. blue two new
  2. new two blue
  3. two blue new
  4. two new blue
Tento test je součástí výukového programu www.EnglishMe.cz, který nabízí 5 800 testových otázek a mnoho dalších výhod. Více informací o tomto produktu naleznete na adrese www.englishme.cz.
Správné odpovědi: 1) c, 2) c, 3) a, 4) b, 5) a, 6) c, 7) b, 8) b, 9) a, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: