Use of English 27

Vydáno dne 02.04.2006

27. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. ‘Stay where you are!’ the robber ________.

  1. asked
  2. ordered
  3. suggested
  4. told
 2. ‘Where’s Mike?‘ – 'I don’t know, he ________ at school.'

  1. may be
  2. maybe
  3. might is
  4. probably
 3. Let's ________ turns to play that new computer game.

  1. do
  2. give
  3. make
  4. take
 4. We can ________ watch TV or go out – it's up to you.

  1. either
  2. choose
  3. neither
  4. too
 5. I think that ________ is a beautiful language.

  1. Italian
  2. Italians
  3. The Italian
  4. The Italy
 6. Our teacher was very calm and quiet but ________ we made her so angry that she shouted at us!

  1. once day
  2. one day
  3. ones
  4. some day
 7. ‘Please, I really need your help!’ – ‘Don’t worry. I ________ you, I promise.'

  1. 'm going to help
  2. 'm helping you
  3. will be helping you
  4. will help
 8. I think that everybody should try to protect ________ environment.

  1. ---
  2. an
  3. some
  4. the
 9. He doesn't care ________ anybody but himself!

  1. about
  2. after
  3. of
  4. with
 10. Last September I started going to ________ school.

  1. music
  2. musical
  3. musicality
  4. musically
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) d, 4) a, 5) a, 6) b, 7) d, 8) d, 9) a, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: