Cvičení: Předpřítomný čas prostý / průběhový

Vydáno dne 03.04.2006

Procvičte si, kdy se používá předpřítomný čas prostý a průběhový.Vyberte, zda se do dané věty hodí spíše předpřítomný čas prostý či předpřítomný průběhový. Pokud si neste jisti, kdy který čas použít, přečtěte si tento článek: Předpřítomný čas průběhový

 1. Look! Somebody ________ the window.

  1. has been breaking
  2. has broken
 2. Oh, I'm late! I'm terribly sorry. – Don't worry, I ________ long.

  1. haven't been waiting
  2. haven't waited
 3. I started reading the book last week and I still ________ it.

  1. haven't been finishing
  2. haven't finished
 4. She ________ Jack for five years.

  1. has been knowing
  2. has known
 5. Your eyes are red and you look terrible! ________?

  1. Have you been crying
  2. Have you cried
 6. ________ the film for half an hour but I still don't know what's happening.

  1. I've been watching
  2. I've watched
 7. How long ________ the piano? – I started last year.

  1. have you been playing
  2. have you played
 8. I'm exhausted. I've ________.

  1. been working out
  2. worked out
 9. They ________ since they were born.

  1. have been living here
  2. have lived here
 10. ________ a fast sports car?

  1. Have you ever been driving
  2. Have you ever driven
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) b, 4) b, 5) a, 6) a, 7) a, 8) a, 9) b, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: