Kolokace (slovní spojení) #1

Vydáno dne 04.04.2006

Častá slovní spojení se slovesy MAKE, DO, TAKE, GIVE a HAVE. 1. She was ________ eyes at him.

  1. doing
  2. giving
  3. having
  4. making
 2. One drop of this miraculous medicine will ________ wonders!

  1. do
  2. give
  3. have
  4. make
 3. I think you should ________ my advice if you want to succeed.

  1. do
  2. have
  3. make
  4. take
 4. When we arrived, she ________ us some tea.

  1. did
  2. had
  3. made
  4. took
 5. Although she studies hard, she always ________ mistakes in her test.

  1. does
  2. gives
  3. makes
  4. takes
 6. Don't be angry with me, I'm just ________ my job.

  1. doing
  2. having
  3. making
  4. taking
 7. Can I ________ a phone call, please?

  1. do
  2. give
  3. make
  4. take
 8. They're ________ a party tonight, will you come?

  1. doing
  2. giving
  3. making
  4. taking
 9. It ________ time to learn a foreign language.

  1. does
  2. gives
  3. makes
  4. takes
 10. I'll have to ________ my best to pass that exam!

  1. do
  2. have
  3. make
  4. take
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) a, 3) d, 4) c, 5) c, 6) a, 7) c, 8) b, 9) d, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: