Pleteme si: -ic a -ical

Vydáno dne 26.09.2012

ECONOMIC nebo ECONOMICAL? MAGIC nebo MAGICAL? Některá přídavná jména končí na koncovku -ic, jiná na koncovku -ical. Od některých slov lze přídavné jméno vytvořit pomocí obou koncovek. Jaký je potom mezi nimi rozdíl?Koncovky -IC vs -ICAL

Možná jste již někdy narazili na problém, jakou koncovku použít u některých přídavných jmen. Možných koncovek jsou spousty, my se zde však podíváme pouze na dvě, a to na koncovku -ic a -ical.

U většiny slov je tato koncovka prostě daná a tu se musíme naučit. Z některých slov však lze tvořit přídavné jméno dvěma způsoby, a jejich význam se potom liší. Na tato slova se zaměříme a vysvětlíme si rozdíly mezi nimi.

ECONOMIC / ECONOMICAL

chart Slovo economic/ˌi:kə'nɒ­mɪk/ má většinou něco společného s ekonomikou jako vědou, s obchodem, apod. Vychází ze slova economics/ˌi:kə'nɒmɪ­ks/.

economic growth TTT *1, economic strategy TTT *2, economic analysis TTT *3, economic policy TTT *4, economic crisis TTT *5 atd.

Studenti ekonomických fakult by toto přídavné jméno mohli použít i pro svoji školu, tedy Economic Faculty, nebo lépe Faculty of Economics.

Pozn.: Dále se slovo economic/ˌi:kə'nɒ­mɪk/ používá ve smyslu výnosný, výdělečný (making profit).

Na druhou stranu slovo economical/ˌi:kə'nɒ­mɪkl/ znamená, že něco je úsporné, tedy spotřebovává to málo paliva, peněz apod. Například to můžeme říct o autech jezdících na plyn.

Electric heating is not very economical. TTT *6
A more economical way of getting there is taking a train. TTT *7  

ELECTRIC / ELECTRICAL

electrician Slovo electric/ɪ'lek­trɪk/ má většinou přímou spojitost s elektrickým proudem, je v tom ‘proud’, funguje to na elektřinu.

electric kettle TTT *8, electric drill TTT *9, electric saw TTT *10, electric current TTT *11, electric shock TTT *12, electric fence TTT *13, electric razor TTT *14, electric field TTT *15, the electric chair TTT *16 atd.

Přeneseně se slůvko electric dá použít např. ve spojení electric atmosphere (vzrušující atmosféra).

Slovo electrical/ɪ'lek­trɪkl/ se používá spíše v tom smyslu, že se něco elektrického proudu spíše nepřímo týká, tedy nemusí do toho jít proud.

electrical engineer TTT *17, electrical wiring TTT *18, electrical injury TTT *19, electrical circuit TTT *20 atd.

Pozor! electrical appliance TTT *21, electrical energy TTT *22 atd.

HISTORIC / HISTORICAL

knight Slovo historic/hɪs'tɒrɪ­k/ znamená, že daná věc je historická svým významem, že byla v historii zásadní, významná, důležitá.

historic event TTT *23, historic battle TTT *24, historic moment TTT *25, the historic first voyage to the Moon TTT *26 atd.

Slovo historical/hɪs'tɒrɪ­kl/ vyjadřuje spíše jistou spojitost s historií apod.

historical novel TTT *27, historical documents TTT *28, historical period TTT *29, historical dictionary TTT *30 atd.

Dále slovo historical používáme pro cokoliv, co v minulosti existovalo, ať již to bylo významné, či nikoliv:

a minor historical character TTT *31

Někdy lze použít obě možnosti bez vážnějšího rozdílu ve významu (např. historic/histo­rical times).

MAGIC / MAGICAL

magic Slovo magic/'mædʒɪk používáme pro přímý vztah s magií, kouzly apod. Tedy něco má kouzelnou moc, zvláštní moc, apod.

magic potion TTT *32, magic carpet TTT *33, magic wand TTT *34, magic spell TTT *35, magic trick TTT *36 apod.

Na druhou stranu slovo magical/'mædʒɪkl­/ znamená, že něco bylo pouze pomocí magie vytvořeno, zvláštní sílu to mít nemusí. Také ho můžete použít, když něco pouze vypadá, že má kouzelnou moc:

Diamonds were believed to have a magical power. TTT *37
Unicorns are magical creatures. TTT *38  

V přeneseném významu má slovo magical význam úžasný, nádherný:

magical film, magical story, magical holiday atd.

MUSIC / MUSICAL

music Slovo music/'mju:zɪk­/ ve smyslu přídavného jména používáme např. ve spojení music school, kde se spíše jedná o podstatné jméno ve funkci přídavného. Jde totiž o školu hudby. Další časté fráze:

music lessons, music theory, music history, music industry, music video TTT *39 atd.

Přídavné jméno musical/'mju:zɪk­l/ se spíše používá pokud daná věc opravdu hudbu produkuje, vyluzuje atd, popř. pokud člověk má nadání na hudbu:

musical movie, musical instrument, musical voice atd.

Porovnejte tedy např.:

CLASSIC / CLASSICAL

chariot I když zde se významy částečně překrývají, vypozorovat můžeme, že classic/'klæsɪk znamená něco jako prvotřídní, tedy když je něco klasa či třída.

You have to see the movie. It's classic! TTT *40  

Druhým významem slova classic je typický, např. ve spojení a classic mistake TTT *41 či a classic example TTT *42. Zde je ale možné použít i classical.

Oproti tomu příd. jméno classical/'klæsɪkl­/ vyjadřuje, že něco je dle nějaké tradice, je to tradiční. Pojí se tedy jakoby s minulostí.

I know it's classical idea, but it should not be taught in schools anymore. TTT *43
It's a classical western movie. TTT *44

Slovo classical také může mít vyloženě spojení se starým Řeckem či klasicismem – uměním a uměleckým stylem.

POLITIC / POLITICAL

president Z této dvojice je jistě běžnější příd. jméno political/pə'lɪtɪk­l/ – politický.

political party TTT *45, political protest TTT *46, political system TTT *47, political leader TTT *48, political issue TTT *49, political activist TTT *50 atd.

Přídavné jméno politic/'pɒlətɪk­/ má význam úplně jiný. Vyjadřuje to, že např. něco bylo řečeno rozumně, taktně či diplomaticky.

a politic answer TTT *51, a politic step, a politic decision atd.

Pozor! Slovo politic není politik. České slovo “politik” se přeloží politician/ˌpɒlɪ'tɪʃ­n/.

FANTASTIC / FANTASTICAL

Nakonec zmíníme slova fantastic/fæn'tæst­ɪk/ a fantastical/fæn'tæst­ɪkl/. V běžné řeči se asi setkáte jen se slovem fantastic – fantastický, úžasný.

Slovo fantastical ale existuje také a znamená bizarní, divný, fantaskní, přeludový apod. Pokud ale chceme, můžeme i pro tento význam používat slovo fantastic a nic se nestane.

Další slova

Další koncovky již bývají dány pevně a vy se je musíte učit společně se slovem, od kterého jsou vytvořeny. Pojďme se na nejčastější podívat.

Koncovka -IC

Koncovka -ICAL

-IC a -ICAL bez rozdílu významu

Někdy je význam stejný, např. u dvojic mystic/mystical, poetic/poetical

Závěrem

Správné tvoření slov je jednou z důležitých věcí, které člověk musí zvládnout, aby dosáhl jakékoliv vyšší úrovně angličtiny. Doufáme, že po přečtení tohoto článku jste alespoň o krůček dále.

V článku jsme se ale jistě nedotkli všech slov, kde studenti často chybují nebo kde by mohl být menší či větší rozdíl ve významu. V případě jakékoliv nejistoty doporučujeme použít kvalitní slovník. Neučte se slovíčka pouze z učebnic či nejasných seznamů slovní zásoby (kde obvykle najdete jen překlad), ale naučte se používat výkladový slovník.

Překlad:
 1. ekonomický růst
 2. ekonomická strategie
 3. ekonomická analýza
 4. ekonomická politika
 5. ekonomická krize
 6. Elektrické vytápění není moc úsporné.
 7. Úspornější způsob, jak se tam dostat, je jet vlakem.
 8. elektrická konvice
 9. elektrická vrtačka
 10. elektrická pila
 11. elektrický proud
 12. elektrický šok
 13. elektrický plot
 14. elektrický holící strojek
 15. elektrické pole
 16. elektrické křeslo
 17. do inženýra proud nejde
 18. elektrické vedení
 19. úraz elektřinou), electrical fuse ((pojistka
 20. elektrický obvod
 21. elektrický spotřebič
 22. elektrická energie
 23. historická událost
 24. historická bitva
 25. historický okamžik
 26. historicky první cesta na Měsíc
 27. historický román
 28. historické dokumenty
 29. historické období
 30. dějepisný slovník
 31. nevýznamná historická postava
 32. kouzelný lekvar
 33. kouzelný koberec
 34. kouzelná hůlka
 35. kouzlo
 36. kouzelný trik
 37. Lidé věřili, že diamanty mají magickou moc.
 38. Jednorožci jsou magická zvířata.
 39. videoklip
 40. Ten film musíš vidět. Je to třída!
 41. typická chyba
 42. typický příklad
 43. Vím, že je to tradiční myšlenka, ale už by se takto neměla ve školách vyučovat.
 44. Je to klasický western. = tradiční, jako se westerny v minulosti dělaly
 45. politická strana
 46. politický protest
 47. politický systém
 48. politický vůdce
 49. záležitost politiky
 50. politický aktivista
 51. taktní/diplomatická odpověď
Přepis bublinkové nápovědy: