Kolokace (slovní spojení) #3

Vydáno dne 09.04.2006

Další častá slovní spojení se slovesy MAKE, DO, TAKE, GIVE a HAVE. 1. I always ________ my bed before I go to school.

  1. do
  2. lay
  3. make
  4. take
 2. The lecturer ________ a speech on international economics.

  1. did
  2. gave
  3. said
  4. took
 3. No, you can't talk to him right now because he's ________ a shower.

  1. doing
  2. giving
  3. making
  4. taking
 4. When I'm on holiday, I like ________ photos.

  1. doing
  2. giving
  3. having
  4. taking
 5. He is very irresponsible and always ________ unnecessary risks.

  1. does
  2. gives
  3. makes
  4. takes
 6. My parents always ________ me some useful advice when I ask them.

  1. do
  2. give
  3. make
  4. take
 7. Stop ________ fun of me! I'm trying to be serious.

  1. doing
  2. giving
  3. making
  4. taking
 8. I'd like to ________ some gardening in the afternoon.

  1. do
  2. have
  3. make
  4. take
 9. He ________ a fool of himself in front of all the people.

  1. did
  2. gave
  3. had
  4. made
 10. She ________ her hair before she went to the dance.

  1. did
  2. had
  3. made
  4. took
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) b, 3) d, 4) d, 5) d, 6) b, 7) c, 8) a, 9) d, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: