Základní předložky

Vydáno dne 10.04.2006

Vyzkoušejte si znalost předložek IN, ON, AT, TO. 1. I like watching ________ TV.

  1. ---
  2. at
  3. on
  4. to
 2. There are two pictures ________ the wall.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 3. Where's Tom? – He's ________ school.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 4. I get up ________ 5 o'clock.

  1. at
  2. from
  3. in
  4. on
 5. I like singing but I'm not very good ________ it.

  1. at
  2. from
  3. in
  4. on
 6. My birthday is ________ March.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 7. Jack is working ________ the garden at the moment.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 8. He lives ________ London.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 9. I go ________ school every day.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
 10. I work from Monday ________ Friday.

  1. at
  2. in
  3. on
  4. to
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) c, 3) a, 4) a, 5) a, 6) b, 7) b, 8) b, 9) d, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: