Pleteme si: MAKE a DO

Vydáno dne 10.05.2020

Jaký je rozdíl mezi MAKE a DO? V jakých spojeních se nejčastěji používají?Pleteme si: MAKE a DO

Obě slovesa, makedo, můžeme přeložit jako dělat, udělat apod. Nejedná se však o úplná synonyma, a z toho plyne, že studenti angličtiny mohou s jejich používáním mít potíže (a také často mají). Obě navíc bývají součástí pevných slovních spojení, kde rovněž nemohou být zaměněna. Pojďme se podívat na jejich použití.

Základní významový rozdíl

Sloveso do/'du:/ se často používá ve smyslu provádět, vykonávat. Nejčastěji bývá používáno u nějaké práce, například:

Can you do something for me? TTT *5
What are you going to do tomorrow? TTT *6
I didn't do it! TTT *7  

Sloveso make/'meɪk/ se oproti tomu používá spíše ve významu vyrobit, vytvořit, tedy například:

Don't make breakfast for me. I'm not hungry. TTT *8
She made a sandwich for her son. TTT *9
Our son made a snowman in the garden. TTT *10  

Dobře si tento rozdíl uvědomíme na příkladu se sněhulákem: make a snowman použijeme, když sněhuláka uplácáme ze sněhu, dáme mu na hlavu hrnec, mrkev místo nosu atd. Výsledkem bude hotový sněhulák. Pokud bychom řekli do a snowman, znamenalo by to, že se převlékneme do bílého, na nos si připevníme mrkev, na hlavu hrnec a pak půjdeme ven a budeme ‘dělat’ sněhuláka.

Podobně když řekneme “I did something for my mother”, znamená to, že jsme pro ni něco udělali, vykonali pro ni nějakou práci či službu. Oproti tomu “I made something for my mother” by řeklo např. dítě, které pro ni vyrobilo něco z papíru, špejlí apod.

Kolokace – ustálená spojení

V angličtině existuje i spousta ustálených spojení se slovesy do a make. Zde bychom jen těžko vysvětlovali, proč je zde jedno nebo druhé sloveso. Prostě se to takto používá. Pokud zde slovesa zaměníme, nebude to rodilému mluvčímu znít přirozeně.

MAKE

Slovních spojení s make/'meɪk/ je nejvíce:

make arrangements zařídit něco
make an agreement udělat dohodu
make a suggestion udělat návrh
make a decision udělat rozhodnutí
make some tea udělat čaj
make war válčit
make love milovat se (mít sex)
make an attempt udělat pokus, pokusit se
make a phone call zavolat si
make an effort vynaložit úsilí
make an excuse vymlouvat se
make a mistake udělat chybu
make a bed ustlat postel
make a profit udělat zisk
make a noise způsobit hluk, vydat hlásek atd.
make an impression udělat dojem
make a gesture udělat gesto
make a face udělat obličej (zašklebit se)
make fun dělat si legraci
make a fuss of nadělat povyku
make room for udělat prostor
make a move udělat tah
make an example dát příklad
make a note udělat si poznámku
make a break přerušit něco
make a claim dělat si nárok
make conversation konverzovat
make a fool of dělat si blázny z
make history psát dějiny
make a living živit se, vydělávat na živobytí

DO

Zde je několik častých spojení se slovesem do/'du:/:

do the housework dělat domácí práce
do homework dělat domácí úkoly
do some gardening dělat na zahrádce
do the shopping dělat nákupy, nakoupit
do business dělat obchody, obchodovat
do damage udělat škodu
do your best udělat co je v tvých silách
do your hair učesat se, upravit si vlasy
do a favour udělat laskavost
do something for sb udělat něco pro
do an exam / test dělat zkoušku/test
do my job dělat svoji práci
do a service udělat službu, posloužit
do the trick splnit účel
do wonders dělat zázraky
do experiments dělat pokusy
do exercise dělat cvičení

Jiné kolokace

Jako ‘dělat’ můžeme v některých spojeních použít i další slovesa, například:

Dalších podobných spojení by se dalo najít mnohem více. Čím více se jich naučíte, tím lépe. Nejlépe si je osvojíte, když si na každé vytvoříte nějakou větu, která vám něco říká, která je jakoby z vašeho prostředí, např. “I forgot to do my homework! What will I do?” apod.

Pomůcka k procvičování

Nakonec nabízíme ke stažení praktickou pomůcku. Je to seznam slovíček, která se pojí se slovesem make a do. Tyto tabulku si můžete vytisknout a vložit do sešitu, ale lepší je si kartičky rozstříhat, zamíchat a snažit se je přiřadit do správné části (ke slovesu make nebo do).

Pozn.: Tato tabulka se může hodit i učitelům do hodin angličtiny. Více zde.

Překlad:
  1. dělat práci
  2. dělat domácí úkoly
  3. dělat domácí práce
  4. nakupovat
  5. Můžeš pro mě něco udělat?
  6. Co plánuješ dělat zítra?
  7. Já jsem to neudělal!
  8. Nedělej pro mě snídani. Nemám hlad.
  9. Udělala pro syna sendvič.
  10. Náš syn udělal na zahradě sněhuláka.
Přepis bublinkové nápovědy: