Kolokace (slovní spojení) #4

Vydáno dne 16.04.2006

Další častá slovní spojení se slovesy MAKE, DO, TAKE, GIVE a HAVE. 1. ‘Can you ________ me a call when you get home?’

  1. do
  2. give
  3. make
  4. take
 2. ‘Dad, ________ a look at this website. What do you think of it?’

  1. do
  2. give
  3. make
  4. take
 3. He ________ no effort to answer the phone. He just let it ring.

  1. did
  2. gave
  3. made
  4. took
 4. A kind word can sometimes ________ wonders.

  1. do
  2. give
  3. make
  4. take
 5. ‘I’m really sorry.‘ – 'It’s OK, no damage ________.'

  1. done
  2. given
  3. made
  4. taken
 6. There were five people at the table already, so we had to ________ room for Geoff when he arrived.

  1. do
  2. give
  3. make
  4. take
 7. The competition will ________ place next week.

  1. do
  2. have
  3. make
  4. take
 8. Professor Hill ________ a lecture on corruption trends.

  1. did
  2. gave
  3. made
  4. took
 9. Three robbers entered the bank and two people were ________ hostage.

  1. done
  2. given
  3. made
  4. taken
 10. ' ________ love not war' was a famous slogan in the 60s.

  1. Do
  2. Give
  3. Make
  4. Take
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) d, 3) c, 4) a, 5) a, 6) c, 7) d, 8) b, 9) d, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: