Předložkové vazby se slovesem GO

Vydáno dne 26.04.2006

Kdy použít GO ON, GO FOR, GO TO a kdy GO bez předložky? 1. Our class went ________ a skiing trip to the mountains.

  1. ---
  2. for
  3. on
  4. to
 2. My parents were arguing so I decided to go ________ a walk.

  1. ---
  2. for
  3. on
  4. to
 3. Let's go ________ home.

  1. ---
  2. for
  3. on
  4. to
 4. I think you should go ________ jogging every day to be really fit.

  1. ---
  2. for
  3. on
  4. to
 5. She's going ________ holiday tomorrow.

  1. ---
  2. for
  3. on
  4. to
 6. It's very expensive to go ________ a guided tour of Prague.

  1. ---
  2. for
  3. on
  4. to
 7. He went ________ a swim every day after work.

  1. ---
  2. for
  3. on
  4. to
 8. Let's go out ________ lunch!

  1. ---
  2. at
  3. for
  4. on
 9. In winter, we go ________ skiing every weekend.

  1. ---
  2. for
  3. on
  4. to
 10. I would really like to go ________ New York.

  1. ---
  2. for
  3. on
  4. to
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) b, 3) a, 4) a, 5) c, 6) c, 7) b, 8) c, 9) a, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: