Use of English 30

Vydáno dne 06.05.2006

30. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. I have a new mobile phone but I haven't paid ________ it yet.

  1. ---
  2. for
  3. to
  4. up
 2. Last night I heard my neighbours ________ so loudly that I couldn't sleep.

  1. argue
  2. arguing
  3. to argue
  4. to arguing
 3. On Sunday we usually go to a ________ forest.

  1. close
  2. near
  3. nearby
  4. nearly
 4. The plane was delayed ________ to bad weather.

  1. because
  2. due
  3. owed
  4. since
 5. If ________ my parents, I would never have had such a happy childhood.

  1. it wasn't for
  2. there hadn't
  3. there weren't
  4. they weren't
 6. ‘We need new CDs.’ – ‘Okay, let’s go and buy ________.'

  1. ones
  2. some
  3. the ones
  4. this ones
 7. I waited for the traffic light to ________ green.

  1. become
  2. get
  3. go
  4. grow
 8. I think that arguing with him is ________ useless.

  1. entirely
  2. extremely
  3. fairly
  4. very
 9. He set ________ his office in the city centre, which cost him a lot of money.

  1. down
  2. off
  3. out
  4. up
 10. I think I'm making ________ at school.

  1. advance
  2. improvement
  3. progress
  4. progression
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) b, 3) c, 4) b, 5) a, 6) b, 7) c, 8) a, 9) d, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: