Slovesné tvary

Vydáno dne 14.05.2006

Vyzkoušejte si, jak znáte používání určitých a neurčitých slovesných tvarů v angličtině. Infinitiv (to go), gerundium (going), základní tvar (go), či jiná možnost? 1. I'm thinking of ________ school.

  1. leave
  2. leaving
  3. to leave
  4. to leaving
 2. “Where is he?” – “He's ________ a shower at the moment.”

  1. have
  2. having
  3. to have
  4. to having
 3. I needn't ________ very hard, English is easy for me.

  1. study
  2. studying
  3. to study
  4. to studying
 4. I'm looking forward ________ to the concert tomorrow.

  1. go
  2. going
  3. to go
  4. to going
 5. I ________ in a house in the country.

  1. live
  2. living
  3. to live
  4. to living
 6. I'm learning ________ the piano.

  1. play
  2. playing
  3. to play
  4. to playing
 7. I must ________ the competition!

  1. to win
  2. to winning
  3. win
  4. winning
 8. “Can I help you?” – “Yes, I'd like ________ a guitar…”

  1. buy
  2. buying
  3. to buy
  4. to buying
 9. I enjoy ________ books very much.

  1. read
  2. reading
  3. to read
  4. to reading
 10. I want ________ home.

  1. go
  2. going
  3. to go
  4. to going
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) b, 3) a, 4) d, 5) a, 6) c, 7) c, 8) c, 9) b, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: