Use of English 31

Vydáno dne 14.05.2006

31. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. She's attracted ________ older men.

  1. by
  2. on
  3. to
  4. with
 2. If you took regular exercise, you ________ much healthier.

  1. fell
  2. had to feel
  3. may feel
  4. might feel
 3. We won't tolerate ________ behaviour.

  1. a such
  2. such
  3. such a
  4. such as
 4. I don't know how to set ________ writing the essay.

  1. about
  2. in
  3. out
  4. up
 5. He was tired and ________ asleep on the sofa in the living room.

  1. became
  2. fell
  3. got
  4. turned
 6. The new album will be released in the ________ future.

  1. close
  2. near
  3. nearby
  4. next
 7. “Any news?” – “No, not ________.”

  1. any
  2. lot
  3. many
  4. very
 8. There must be a better way of doing this, ________?

  1. doesn't have
  2. isn't there
  3. mustn't there
  4. needn't it
 9. I had no choice but ________ my Mom.

  1. call
  2. called
  3. calling
  4. to call
 10. ________ I didn't revise for the exam, I will probably fail.

  1. Because of
  2. Due to
  3. Provided that
  4. Since
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) d, 3) b, 4) a, 5) b, 6) b, 7) a, 8) c, 9) d, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: