Frázová slovesa 15: COME

Vydáno dne 16.05.2006

Vyzkoušejte si, jak znáte frázová slovesa tvořená se slovesem COME. 1. We will be there by 5 o'clock if nothing comes ________.

  1. across
  2. off
  3. out
  4. up
 2. I don't think languages are very difficult. It always comes ________ finding enough time and will to study.

  1. down to
  2. down with
  3. over to
  4. up with
 3. My friends invited me to come ________ to the USA for a holiday.

  1. by
  2. down
  3. forward
  4. over
 4. The book was rather old and it came ________ in my hands!

  1. apart
  2. down
  3. off
  4. round
 5. I haven't gone snowboarding for a few years. I hope it will come ________ me.

  1. back to
  2. before
  3. over
  4. over to
 6. The bill came ________ 150 dollars!

  1. by
  2. over to
  3. round
  4. to
 7. Rare R.E.M. CDs are difficult to come ________.

  1. by
  2. over
  3. to
  4. up
 8. Don't spend too much time playing computer games. Nothing good will ever come ________ it.

  1. about
  2. of
  3. over
  4. to
 9. She came ________ an idea how to improve the design.

  1. down with
  2. over to
  3. round
  4. up with
 10. His new book is coming ________ next month.

  1. by
  2. off
  3. out
  4. up
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) a, 3) d, 4) a, 5) a, 6) d, 7) a, 8) b, 9) d, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: