Test: podmínkové věty (1)

Vydáno dne 20.05.2006

Vyzkoušejte si svou znalost podmínkových vět. 1. I always call him if ________ something.

  1. I need
  2. I needed
  3. I will need
  4. would need
 2. Your parents would be really happy if ________ your final exams.

  1. you pass
  2. you passed
  3. you would have passed
  4. you would pass
 3. She ________ if you don't ask her nicely.

  1. didn't do it
  2. don't do it
  3. won't do it
  4. wouldn't do it
 4. Keep the book if you ________.

  1. want
  2. wanted
  3. will want
  4. would want
 5. If you had a car, you ________ around more easily.

  1. can travel
  2. could travel
  3. travel
  4. will travel
 6. If I had taken your advice, it ________ to me.

  1. didn't happen
  2. hadn't happened
  3. won't happen
  4. wouldn't have happened
 7. ________ the book if it had more illustrations.

  1. I bought
  2. I buy
  3. I'd buy
  4. I'll buy
 8. You're going to the mountains at the weekend? What will you do if ________?

  1. it rained
  2. it rains
  3. it will rain
  4. it would rain
 9. If he ________ the money, he would buy a new computer.

  1. had
  2. had had
  3. has
  4. would have
 10. If I were you, I ________ them the truth.

  1. tell
  2. told
  3. will tell
  4. would tell
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) c, 4) a, 5) b, 6) d, 7) c, 8) b, 9) a, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: