Use of English 32

Vydáno dne 26.05.2006

32. pokračování testů zaměřených na gramatiku a slovní zásobu, vhodných pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ apod. 1. I read ________ these books very quickly.

  1. all
  2. every
  3. every one
  4. everyone
 2. Jamestown, the first permanent English colony in America, was named after ________ King James I (1566–1625).

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 3. We ________ agree with their idea.

  1. highly
  2. many
  3. very
  4. very much
 4. Next to the window ________.

  1. a painting there was
  2. a painting was
  3. there a painting
  4. was a painting
 5. There were lots of ________ to choose from.

  1. a cheese
  2. cheese
  3. cheeses
  4. some cheese
 6. Snowboarding is very popular ________ young people today.

  1. between
  2. by
  3. of
  4. with
 7. She hated Harry Potter at first, but eventually ________ to love the books.

  1. became
  2. grew
  3. turned
  4. went
 8. He turned round and saw that the other runners were gaining ________ him.

  1. for
  2. in
  3. on
  4. to
 9. We have developed a very ________ relationship.

  1. close
  2. near
  3. nearby
  4. nearly
 10. ________ football, I like hockey and tennis.

  1. Apart
  2. Besides
  3. Except
  4. Except for
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) a, 3) d, 4) d, 5) c, 6) d, 7) b, 8) c, 9) a, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: