Articles: Place Names #1

Vydáno dne 27.05.2006

Test používání členů u vlastních místopisných podstatných jmen, tedy u států, světadílů, moří, řek, jezer, hor, měst, čtvrtí, ulic, parků apod. 1. I went skiing in ________ Alps.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 2. There is a tunnel under ________ English Channel.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 3. ________ Buckingham Palace is one of the Queen's many residences.

  1. ---
  2. A
  3. An
  4. The
 4. He went to study at ________ Harvard University.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 5. The ship disappeared somewhere in ________ Pacific.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 6. They had a small cabin near ________ Lake Winnipeg.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 7. The American president lives in ________ White House.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 8. There was a rock concert in ________ Hyde Park.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 9. I'd like to go on holiday to ________ Australia.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 10. The highest mountain in New Zealand is ________ Mount Cook.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) d, 3) a, 4) a, 5) d, 6) a, 7) d, 8) a, 9) a, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: