Articles: Place Names 2

Vydáno dne 27.05.2006

Test používání členů u vlastních místopisných podstatných jmen, tedy u států, světadílů, moří, řek, jezer, hor, měst, čtvrtí, ulic, parků apod. 1. The river flows into ________ Mediterranean.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 2. ________ Hawaii is an American state.

  1. ---
  2. A
  3. An
  4. The
 3. The tallest building in New York is ________ Empire State Building.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 4. There are many theaters in ________ Broadway.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 5. The story took place in ________ Southern France.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 6. The capital of ________ United Kingdom is London.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 7. Mark Twain wrote about ________ Mississippi River.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 8. The lowest place in the USA is ________ Death Valley.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 9. The plane crashed somewhere in ________ Sahara.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 10. They went on honeymoon to ________ Niagara Falls.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) d, 2) a, 3) d, 4) a, 5) a, 6) d, 7) d, 8) a, 9) d, 10) a
Přepis bublinkové nápovědy: