Tázací dovětky - test 2

Vydáno dne 07.06.2006

Test používání tázacích dovětků pro pokročilejší, obsahuje typické chytáky a záludnosti, které se často objevují např. v přijímacích testech na VŠ. 1. She'd better ask someone else, ________?

  1. doesn't she
  2. hadn't she
  3. shouldn't she
  4. wouldn't she
 2. I'm not as successful as I thought, ________?

  1. am I
  2. am I not
  3. are I
  4. aren't I
 3. I must lose some weight, ________?

  1. don't I
  2. don't I have?
  3. mustn't I
  4. needn't I
 4. You need more time to finish the job, ________?

  1. don't you
  2. haven't you
  3. mustn't you
  4. needn't you
 5. She'd go there if she could, ________?

  1. couldn't she
  2. didn't she
  3. hadn't she
  4. wouldn't she
 6. Somebody has stolen it from you, ________?

  1. hasn't he or she
  2. hasn't it
  3. hasn't somebody
  4. haven't they
 7. Let's stop work for today, ________?

  1. don't let's
  2. don't we
  3. letn't we
  4. shall we
 8. Don't make fun of this, ________?

  1. do you
  2. don't you
  3. will you
  4. won't you
 9. There has to be something to believe in, ________?

  1. doesn't it
  2. doesn't there
  3. hasn't it
  4. hasn't there
 10. He says he's always wanted to be a doctor, ________?

  1. didn't he
  2. doesn't he
  3. hasn't he
  4. isn't he
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) c, 4) a, 5) d, 6) d, 7) d, 8) c, 9) b, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: